วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 26, 2559

พลเมืองต่อต้าน Single Gateway ประกาศ สงครามไซเบอร์ !! กิจกรรม F5 ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พค.นี้ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชน รวมกิจกรรม F5 ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พค.นี้ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เป้าหมายจะประกาศหน้าเพจนี้ ตามเวลาปฏิบัติการ.....

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ครูฝึกทุกท่านโปรดทราบ (รวมทั้งนักเรียน นักรบไซเบอร์ระดับกลางทุกห้อง)

คืนวันพฤหัสนี้ เวลา ๒๑.๐๐น. ให้เข้าประชุมในห้องยุทธการด้วย

หมายเหตุ : ครูฝึกใช้ห้อง Unseen ส่วนนักเรียนให้ใช้ห้องเรียนเดิม

ให้ทุกท่านร่วมรบในวันศุกร์ แบบเต็มเวลาในเวลาราชการ
(นี่เป็นการรบครั้งแรก จากการฝึกที่ผ่านมาหลายเดือนเป็นการซ้อมรบ)

ครั้งนี้มีเป้าหมายที่จะโจมตีจะมากกว่า ๑๐ เป้าหมาย...

แล้วเจอกัน....

ปล. หากการส่งสัญญาณครั้งนี้ไปยังรัฐบาลยังเบาเกินไป เป้าหมายครั้งต่อไป คือ ๕๐ เป้าหมาย.....

.....
" ...F5 ร่วมใจ ปกป้องเสรีภาพออนไลน์ให้กับประชาชน..."

ขอเชิญชวน พี่น้องประชาชน รวมกิจกรรม F5 ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พค.นี้ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๖.๓๐ น. เป้าหมายจะประกาศหน้าเพจนี้ ตามเวลาปฏิบัติการ.....

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

ทำไม พวกเราถึงต้องเฝ้าระวังและออกปฏิบัติการ F5 กันตลอดเวลา?

คำตอบ เพราะ รัฐบาลเผด็จการ ไม่เคยรักษาสัญญาใดๆ มีแต่จะ(แอบ)เดินหน้า การจำกัดสิทธิ ของประชาชนมากขึ้น ตลอดเวลา ไม่ว่าจะกฎหมาย มาตราการ โครงการต่างๆ ล้วนเดินไปสู่ แนวคิด Single Gateway ทั้งสิ้น !

ดังเช่น รายละเอียดของสิ่งที่ซุกไว้ใน กฎหมายที่จะเข้า สนช. ตามรูป....
.....
แถลงการณ์ กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway

เรื่อง การประกาศกิจกรรม" ...F5 ร่วมใจ ปกป้องเสรีภาพออนไลน์ให้กับประชาชน..." ในวันศุกร์ที่่ ๒๗ พค. ในเวลาราชการ

ด้วยกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway ได้จับตาและเฝ้าระวัง สถานการณ์การคุกคาม สิทธิ เสรีภาพ บนโลกออนไลน์ของประชาชนมาตลอด ๘ เดือนที่ผ่านมา (ตั้งแต่ ๑ ตค.๕๘เป็นต้นมา) ได้ปรากฎสัญญาณที่เป็นรูปธรรมหลายต่อหลายครั้งว่า รัฐบาลเผด็จการทหารยังคงเดินหน้า แนวคิด Single Gateway อย่างไม่ลดละ โดยแอบกระทำบ้าง เปลี่ยนชื่อบ้างและให้ไปอยู่ในโครงการอื่นๆบ้าง และล่าสุด ได้ปรากฎให้มีการไปเพิ่มอำนาจ หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง ในกฎหมายหลายฉบับ ดังที่เป็นข่าวในสองสามวันที่ผ่านมา

ทั้งๆในกรณีการละมิด สิทธิ เสรีภาพของประชาชน ได้มีการเตือนจาก สหประชาชาติ และรัฐบาลนานาชาติ แต่รัฐบาลเผด็จการไทยกลับนิ่งเฉย ซ้ำคงยังคงเดินหน้าการจำกัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชน แบบเนียนๆ ไปเรื่อยๆ ช้าบ้าง เร็วบ้าง และล่าสุดเมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ ตค.ที่ผ่านมา ทางกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway ได้วิงวอน ขอให้รัฐบาลมีท่าทีในเรื่องนี้ให้ชัดเจนใน ๔ ประเด็นคือ

๑. รับรองเสรีภาพของประชาชนบนโลกออนไลน์อย่างชัดเจน โดยรัฐบาลต้องแถลงท่าทีให้ชัดเจน

๒. รับรองว่าจะปรับปรุงแก้ไข กฎหมายที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ตามข้อเสนอของนานาชาติ ให้ สอดคลอ้งกับมาตรฐานสากล

๓. รับรองว่า จะไม่มีการใช้ กม.คอมพิวเตอร์ในคดีทางการเมืองอีกต่อไป

๔. รับรองว่า จะไม่มีการใช้อำนาจ ตามคำสั่ง คสช. หรือ มาตรา ๔๔ ในคดีเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ อีกต่อไป

แต่ผลปรากฎว่า รัฐบาลก็ยังคงนิ่งเฉย เสมือน การปฏิเสธ ข้อเสนอดังกล่าว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า รัฐบาลคงยืนยันที่จะเดินหน้าแนวคิดนี้ต่อไป

ดังนั้น คงไม่มีทางหลีกเลี่ยง ที่ประชาชนชาวไทย คงต้องร่วมกันสัญญาณแบบหนักหน่วง ชัดเจนไปยังรัฐบาลให้เห็นว่า ประชาชนชาวไทยไม่เห็นด้วยกับ แนวทางการจำกัดสิทธิ เสรีภาพของประชาชนบนโลกออนไลน์

ทางกลุ่มพลเมืองต่อต้านSingle Gateway จึงใครเชิญประชาชนชาวไทยทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม

" ...F5 ร่วมใจ ปกป้องเสรีภาพออนไลน์ให้กับประชาชน..."

ในวันศุกร์ที่่ ๒๗ พค. ในเวลาราชการ(๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐น.) โดยมีพิกัดเป้าหมายด้านล่างนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พค. ๕๙
กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway

หมายเหตุ : พิกัดต่างๆมีดังนี้ (พิกัดจะเริ่มทยอยปรากฎขึ้นในเวลาราชการ)

พิกัด เป้าหมายที่ ๑ คือ.......................

พิกัด เป้าหมายที่ ๒ คือ.......................

พิกัด เป้าหมายที่ ๓ คือ.......................

พิกัด เป้าหมายที่ ๔ คือ.......................

พิกัด เป้าหมายที่ ๕ คือ.......................

พิกัด เป้าหมายที่ ๖ คือ.......................

พิกัด เป้าหมายที่ ๗ คือ.......................

พิกัด เป้าหมายที่ ๘ คือ.......................

พิกัด เป้าหมายที่ ๙ คือ.......................

พิกัด เป้าหมายที่ ๑๐ คือ.......................
......


.....


ประกาศ สงครามไซเบอร์ !! 

สำหรับผู้รักประชาธิปไตยประชาชนชาวไทยทุกท่าน วันศุกร์นี้เรามีนัด เพื่อกิจกรรมF5(ตรวจสอบข้อมูล)เว็บไซต์ของหน่วนงานรัฐแบบเต็มเวลาราชการอย่างละเอียด ท่านพร้อมหรือยังในการตรวจสอบในวันศุกร์นี้ ๐๘.๓๐. -๑๖.๐๐ น เพื่อเป็นการป้องกันความปลอดภัยของตัวท่านเอง .....กรุณาติดตั้ง

ส่วนที่ 1 (สำหรับ PC)

1.ติดตั้งบราว์เซอร์ เพื่อการพรางตัวเพื่อป้องกันภัย ด้วย Tor Project คลิปสอน https://youtu.be/e1J3i-aMef0

2.ดาวน์โหลด Tor Project ที่ https://goo.gl/MAATW

3.ตวจสอบการพรางตัวว่าเปลี่ยนจริงไหม http://whatismyipaddress.com/

4.เข้าไปที่เว็บรีเฟรชเพื่อดูข้อมูลใหม่ๆของรัฐโดยไม่ต้องกดปุ่ม F5 ให้มันเมื่อยมือ ที่ http://www.refreshthing.com/
4.1 กรอก URL ที่ต้องการเข้าเว็บ
4.2 ตั้งเวลา
4.3 กด Go

5. เราจะไปพร้อมๆกัน และไปเอาลิงค์เป้าหมายที่ พลเมืองต่อต้าน Single Gateway "‪#‎OpShutdownThaiJuntaService‬ https://goo.gl/kjs4dx

ส่วนที่ 2 (สำหรับ Android และ IOS )

1.ติดตั้งโปรแกรม พรางตัวบน Android https://play.google.com/store/apps/details…

1.1 คลิกสอนการติดตั้ง https://www.youtube.com/watch?v=UdGMYAyj3hU

2.ติดตั้งโปรแกรม พรางตัวบน IOS https://itunes.apple.com/app/id946659216?ls=1&mt=8

3.ตวจสอบการพรางตัวว่าเปลี่ยนจริงไหม http://whatismyipaddress.com/

4.เข้าไปที่เว็บรีเฟรชเพื่อดูข้อมูลใหม่ๆของรัฐโดยไม่ต้องกดปุ่ม F5 ให้มันเมื่อยมือ ที่ http://www.refreshthing.com/

4.1 กรอก URL ที่ต้องการเข้าเว็บ
4.2 ตั้งเวลา
4.3 กด Go

- เราจะไปพร้อมๆกัน และไปเอาลิงค์เป้าหมายที่ พลเมืองต่อต้าน Single Gateway "#OpShutdownThaiJuntaService https://goo.gl/kjs4dx

* หมายเหตุ หากท่านใดไม่สามารถทำได้ให้เด็กๆ ติดตั้งให้ หากท่านรักประชาธิปไตยจริงๆ ขอให้เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกันทั้งประเทศ เพื่อแสดงสัญลักษณ์ของประชาชนชาวไทยผู้รักประชาธิปไตย

ขอบคุณข้อมูลนี้จากมิตรสหาย....


พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall #opsinglegateway