วันอาทิตย์, พฤษภาคม 22, 2559

ภาพบรรยากาศงานงานประชุมสมัชชาประชาชน เพื่อประชาธิปไตย ครั้งที่ 2 Las Vegas Nevada สหรัฐอเมริกา 21 พค. 2559 ถ่ายทอดสด 05.00 น. เช้าตรู่วันอาทิตย์ 22 พฤษภา 2559 Media Forceหมายเหตุไทยอีนิวส์... ภาพที่ไทยอีนิวส์ได้รับ
.....จะมีการถ่ายทอดสด จาก Media Force

05.00 น. เช้าตรู่วันอาทิตย์ 22 พฤษภา 2559
เกาะติดการสมัชชาประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ครั้งที่ 2 (ช่วงเสวนา) เมืองลาสเวกัส สหรัฐอเมริกา

https://www.youtube.com/watch?v=O2oc6jrWm0g

.....