วันศุกร์, พฤษภาคม 27, 2559

ทำไม"อเมริกา"เลือก"เวียตนาม"ปักหมุดมหายุทธศาสตร์ในเอเชีย

https://www.youtube.com/watch?v=X6z3a6IKT0A

jom voice

Published on May 26, 2016

นายดุลยภาค ปรีชารัชช์ อาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต­้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันเป็นนักวิจัยแลกเปลี่ยนโครงการเอเ­ชียนศึกษา มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia เกี่ยวกับการเยือนเวียตนามของนายบารัค โอบาม่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า ถือเป็นมหายุทธศาสตร์ของอเมริกาที่จะใช้เว­ียตนามในการสร้างสามเหลี่ยมยุทธศาสตร์ ระหว่างไทย เวียตนาม และพม่า เป็นตอกลิ่มหรือปิดกั้นจีน โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ทางทะเล แต่ก็ยังไม่ทิ้งไทยเสียทีเดียว เพราะผลประโยชน์ของอเมริกาในไทยมีมากกว่าใ­นพม่า และเวียตนาม แต่เมื่อภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองในประเทศ­ไทยเปลี่ยน อเมริกาก็คงหันไปสนใจ เวียตนามและพม่ามากขึ้นเพื่อสร้างสมดุลในส­ามเหลี่ยมยุทธศาสตร์นี้

.....

ภาพนี้"บารัค โอบาม่า"ต้องการบอกอะไรกับชาวโลกhttps://www.youtube.com/watch?v=lkNPcxArS2w

ภาพนี้"บารัค โอบาม่า"ต้องการบอกอะไรกับชาวโลก

jom voice

Published on May 26, 2016

นายดุลยภาค ปรีชารัชช์ อาจารย์ประจำโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต­้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปัจจุบันนักวิจัยแลกเปลี่ยนโครงการเอเชียน­ศึกษา มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา แสดงความเห็นผ่านทาง Thaivoicemedia เกี่ยวกับภาพ นายบารัค โอบาม่า ประธานาธิบดีสหรัฐฯ นั่งทานเฟ่อ ในร้านอาหารเวียตนามอย่างเป็นกันเอง ในการเยือนเวียตนาม อย่างเป็นทางการ ระหว่างวันที่ 23 - 24 พฤษภาคมที่ผ่านมาว่า สะท้อนทักษะทางการทูตของทีมงานบารัคว่าทำก­ารบ้านอย่างดี ทำให้ภาพของบารัค ดูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมเวียตนาม และดูอบอุ่นเป็นกันเอง เพื่อเป้าหมายไปสู่การกำหนดมหายุทธศาสตร์น­ั่นคือการใช้เวียตนาม พม่า และไทย ปิดล้อมจีน