วันเสาร์, พฤษภาคม 21, 2559

เชิญฟังมุมมองของ กรกนก คำตา นักศึกษาอีสาน - รัฐพล ศุภโสภณ นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปีรัฐประหาร + เชิญร่วมงาน “รัฐธรรมนูญกับประชามติที่เลือกได้” เสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00 ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

https://www.youtube.com/watch?v=UHQd5GTYTwE&feature=youtu.be

2 ปี กับอนาคตที่ประชาชนไม่ได้เลือก EP 4 กรกนก คำตา

New Democracy Movement

Published on May 19, 2016

.....https://www.youtube.com/watch?v=eVEVy0XYb8c&feature=youtu.be

2 ปี กับอนาคตที่ประชาชนไม่ได้เลือก EP5 รัฐพล ศุภโสภณ

New Democracy Movement

Published on May 20, 2016

.....
ขบวนการประชาธิปไตยใหม่(NDM) ขอเชิญประชาชน นิสิต นักศึกษา
ร่วมกันแสดงพลัง เนื่องในโอกาสครบรอบ "2 ปี กับอนาคตที่ประชาชนไม่ได้เลือก”
.
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ที่ลาน 6 ตุลา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จากนั้นร่วมเดินขบวนแสดงพลังที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลา 17.00 น.

ooo

งานเสวนา “รัฐธรรมนูญกับประชามติที่เลือกได้”

เครือข่ายนักวิชาการเพื่อสิทธิพลเมือง (คนส.) ขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนร่วมงานเสวนาทางวิชาการ “รัฐธรรมนูญกับประชามติที่เลือกได้”
.
วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00-16.30 น.
ณ ห้องอเนกประสงค์ริมน้ำ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
.
พบกับมุมมองความคิดเห็นของนักวิชาการหลากหลายสาขา รวมทั้งจากคณะนิติราษฎร์ และตัวแทนสมัชชาคนจน
.
กำหนดการ

12.30-13.00 น. ลงทะเบียน
.
13.00-13.45 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ทำไมต้องมีรัฐธรรมนูญ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ
.
13.45-15.30 น. การเสวนาวิชาการ เรื่อง “รัฐธรรมนูญกับประชามติที่เลือกได้”

1. ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายบารมี ชัยรัตน์ สมัชชาคนจน
4. ดร.เดชรัต สุขกำเนิด คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. รศ.สมชาย ปรีชาศิลปกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.

15.30-16.30 น. การบรรยายพิเศษ “ร่างรัฐธรรมนูญในทัศนะของคณะนิติราษฎร์”

1. ผศ.ดร.ปิยบุตร แสงกนกกุล คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. อ.ปูนเทพ ศิรินุพงศ์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์