วันจันทร์, พฤษภาคม 23, 2559

วาทะเด็ดวันนี้... สิ่งที่น่ากลัวที่สุด คือ คนชั่วมันอุปโลภตัวเองว่าเป็นคนดี