วันอังคาร, พฤษภาคม 24, 2559

สมัชชาฯ ลาสเวกัส ความเติบตื่นของฝ่ายประชาชน จรัล ดิษฐาอภิชัย
https://www.youtube.com/watch?v=cAZ-nOU4Gh0

สมัชชาฯ ลาสเวกัส ความเติบตื่นของฝ่ายประชาชน จรัล ดิษฐาอภิชัย ชั่วโมงจัดตั้ง 24may2016

Media Force

Streamed live 2 hours ago

สด! Live Stream 21.30 น. อังคาร 24 พฤษภา 2559 (เวลาไทย)
รายการ Media Republic หัวข้อ "สมัชชาฯ ลาสเวกัส ความเติบตื่นของฝ่ายประชาชน"
#Free8netizens
วิทยากร: จรัล ดิษฐาอภิชัย
ผู้ดำเนินรายการ: สุดา (อ.หวาน)