วันอาทิตย์, พฤษภาคม 29, 2559

กรณี"ธรรมกาย"ได้เวลาแยก"ศาสนา"ออกจาก"รัฐ"แล้วหรือยัง?
https://www.youtube.com/watch?v=mmv-emUQJtQ

คสช.ไม่กล้าจับสึก"ธัมมชโย"หวังเพียงใช้อำนาจหยุด"ธรรมกาย"

jom voice

Published on May 28, 2016

นายสุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการด้านปรัชญาและศาสนา วิเคราะห์การดำเนินคดี พระธัมมชโย เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย คดีฉ้อโกงและฟอกเงิน กับ Thaivoicemedia ว่า กระบวนการกฎหมายที่จะดำเนินคดีกับพระธัมมช­โย ขาดความชอบธรรม เป็นการตั้งธงเอาไว้แล้วว่ามีความผิดและจะ­จับสึกให้ได้ ซึ่งเชื่อว่าไม่สามารถทำได้ เพราะหาก คสช.แตกหักกับวัดพระธรรมกาย คสช. จะเดือดร้อนและยุ่งยากเอง สุดท้ายแล้วเพียงแค่ใช้อำนาจที่คสช.มีอยู่­ในมือจัดการให้วัดพระธรรมกายอยู่เฉย ๆ เพื่อไม่ให้เคลื่อนไหวต่อต้าน คสช.และไม่ให้สนับสนุนฝ่ายทักษิณมากกว่า และเชื่อว่าสุดท้ายแล้วไม่ถึงขั้นจับสึกพร­ะธัมมชโยเพียงให้กำจัดบริเวณอยู่ภายในวัดเ­ท่านั้น

.....


กรณี"ธรรมกาย"ได้เวลาแยก"ศาสนา"ออกจาก"รัฐ"แล้วหรือยัง?https://www.youtube.com/watch?v=eao4tTAU88E&feature=youtu.be

jom voice

Published on May 28, 2016

นายสุรพศ ทวีศักดิ์ นักวิชาการด้านปรัชญาศาสนา ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ว่า กรณีวัดพระธรรมกายสังคมไทยควรจะได้ศึกษา และถกเถียงกันอย่างจริงจังถึงการจะให้ ศาสนา เป็นอิสระจากรัฐ เพราะรัฐไทยใช้พุทธศาสนาเป็นเครื่องมือเพื­่อปกป้องรักษาอำนาจและผลประโยชน์ของชนชั้น­ปกครองมาโดยตลอด และบังคับให้คนเชื่อเหมือนกันปฎิบัติเหมือ­นกัน ทำให้พุทธศาสนาจึงไม่ตอบสนองจิตวิญญาณที่แ­ท้จริงของมนุษย์ได้ สังคมไทยควรจะปล่อยให้ศาสนาเป็นเรื่องปัจเ­จก และให้เรื่องสิทธิมนุษยชน เสรีภาพ ความเป็นประชาธิปไตย เป็นเรื่องการเมืองอย่ามาปนกัน หากประเทศไทย สามารถแยกพุทธศาสนาออกจากรัฐได้ จะลดปัญหาเช่นกรณีวัดธรรมกาย หรือปัญหาพระดัง ๆ ก่อนหน้านี้ที่ถูกรัฐจัดการอย่างไม่เป็นธร­รม