วันศุกร์, พฤษภาคม 27, 2559

แถลงการณ์ กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway : ถอนกำลังการโจมตีในวันนี้ ยอมรับว่ายังไม่ประสบความสำเร็จในการโจมตีครั้งนี้ ขอบคุณประชาชนชาวไทยทุกท่าน พร้อมเชิญชวน เหล่านักรบไซเบอร์ เข้าร่วมงาน " Party เสร็จศึก" ในคืนนี้ ! เวลา ๒๑.๐๐ น. ห้อง Unseen

แถลงการณ์ กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway
เรื่อง ขอยุติการโจมตี และขอบคุณประชาชนชาวไทยทุกท่าน


" ไม่ชัยชนะใด ที่ได้มา โดยไม่ต้องต่อสู้" คำกล่าวอมตะนี้ คงยังใช้ได้กับทุกสถานการณ์ รวมถึงสถานการณ์ในการโจมตีทางไซเบอร์ในวันนี้ ทางกลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway ขอประกาศดังต่อไปนี้

๑. ขอยุติการโจมตีในวันนี้ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๓๐น.เป็นต้นไป

๒. ขอยอมรับว่า ยังไม่ประสบความสำเร็จในการโจมตีครั้งนี้ เพราะฝ่ายรัฐบาลตั้งรับเข้มแข็งมาก(บาง Site ได้เตรียมการรองรับไว้ถึง ๑ ล่้านครั้ง รวมถึงยุทธวิธีการตัดเน็ตในต่างจังหวัด และบางพื้นที่เพื่อสกัดการโจมตีในครั้งนี้) และฝ่ายประชาชนยังเข้าร่วมไม่มากเท่าที่ควร(เนื่องจากเป็นเวลาทำงาน) แต่ก็มีหลายหมื่นคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

๓. ขอขอบคุณประชาชนทุกท่านที่มีส่วนร่วมและให้กำลังใจ

๔. ขอยืนยัน พวกเราจะทำหน้าที่ปกป้อง สิทธิ เสรีภาพของประชาชนต่อไป และจะขอทำกิจกรรมอีก เมื่อถึงอันเวลาเหมาะสม

จากประสบการณ์ในสงครามไซเบอร์ครั้งนี้ ทำให้พวกเราได้เรียนรู้ว่า พวกเรายังคงเป็น "นักเรียนน้อย" ที่ต้องอดทน และหมั่นฝึกฝน กันต่อไป และพวกเราเชื่อว่า ด้วยจำนวนคนหลักหลายหมื่่นคนที่เข้าร่วมกันในวันนี้ คงทำให้ฝ่ายรัฐบาลได้ฉุกคิดอะไรบ้างในการพยายามผลักดัน กฎหมาย, มาตราการและ โครงการฯ ที่มุ่งมาริดรอน สิทธิ เสรีภาพของประชาชนเช่นนี้

สงครามไซเบอร์ครั้งนี้ เป็นสงครามของประชาชนทุกคน เพราะเป็นสงครามที่ปกป้อง เสรีภาพของประชาชนทุกคน พวกเราเป็นเพียงหัวหมู่ทะลวงฟัน ที่อาสาตัวมาเป็นแถวหน้าเท่านั้น พวกเราเหล่านักรบไซเบอร์ ที่เป็นแถวหน้าในการบุกเข้าในเขตแนวรับไซเบอร์ของฝ่ายรัฐบาล รู้ตัวดีว่า มีความเสี่ยงมากเพียงใดในการกระทำเช่นนี้ แต่ด้วยสำนึกจากประโยคที่ว่า

" ไม่ชัยชนะใด ที่ได้มาโดยไม่ต้องต่อสู้ และไม่มีเสรีภาพใดๆที่ได้มา ด้วยการร้องขอ "

พวกเราไม่มีทางเลือกอื่นจริงๆ เพราะการไม่ต่อสู้ปกป้องสิทธิ เสรีภาพของตน ย่อมหมายถึง การยอมรับว่าเป็นเพียง สิ่งมีชีวิตที่มีค่าเพียง การมีชีวิตเพื่อมีลมหายใจเท่านั้น แต่พวกเราขอเป็น อิสรชน ที่สามารถปกป้อง ทรัพย์สอน ชีวิต เสรีภาพ และคุณค่าความเป็นมนุษย์ของตนไว้จนนาทีสุดท้่ายที่ทำได้

"...วันนี้ถึงพวกเรายังทำได้ไม่สำเร็จทีเดียวตามที่พวกเราคาดหวังไว้ แต่พวกเรายังไม่พ่ายแพ้เพราะสงครามนี้ยังไม่จบ และหลายเป้าหมายของรัฐ เราก็ประสบความสำเร็จ ถึงเป็นเวลาไม่นานเท่าที่ตั้งเป้าไว้ก็ตาม..."

และสุดท้าย ขอยืนยันว่า พวกเราจะกลับมาอีกและจะจัดให้หนักหน่วงกว่าเดิม แล้วเจอกัน...

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙

กลุ่มพลเมืองต่อต้าน Single Gateway
.....

พิกัดเป้าหมาย....

พิกัด เป้าหมายที่ ๑ คือ เว็บรัฐบาลไทย (กำหนดเวลาโจมตีระลอกที่๒เวลา ๑๓.๓๐-๑๔.๐๐ น.)
www.thaigov.go.th , IP = 122.155.10.46
.

พิกัด เป้าหมายที่ ๒ คือ ระบบเมล์กลางของระบบราชการไทย (กำหนดเวลาโจมตีระลอกที่๒เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.)
login.mail.go.th , IP = 164.115.2.39 และ 164.115.3.39
.

พิกัด เป้าหมายที่ ๓ คือ ระบบจัดซื้อ จัดจ้าง อิเล็คทรอนิกส์ภาครัฐ (กำหนดเวลาโจมตีระลอกที่๒เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.) http://process3.gprocurement.go.th/EGPWeb/jsp/index_new.jsp ,
IP = 203.170.16.12
.

พิกัด เป้าหมายที่ ๔ คือ ปอท.หรือ ตำรวจไซเบอร์
http://www.tcsd.in.th/ , IP = 150.107.30.230
.

พิกัด เป้าหมายที่ ๕ คือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
http://www.dla.go.th/ , IP = 230.151.232.181
.

พิกัด เป้าหมายที่ ๖ คือ กอ.รมน.
http://center.isocthai.go.th/ , IP = 164.115.23.195
.

พิกัด เป้าหมายที่ ๗ คือ กทม.
http://www.bangkok.go.th/main/ , IP = 203.155.220.205

....

เชิญเหล่านักรบไซเบอร์ เข้าร่วมงาน " Party เสร็จศึก" ในคืนนี้ !
เวลา ๒๑.๐๐ น. ห้อง Unseen นะครับ
เฉพาะ AnonThai ....


พลเมืองต่อต้าน Single Gateway : Thailand Internet Firewall #opsinglegateway