วันอังคาร, พฤษภาคม 17, 2559

ประชาธิปไตยใหม่ เผยแพร่ความเห็นแย้งคำอธิบายสาระสำคัญของร่างรธน. ของกรธ.ดู: https://t.co/IT9L9qFQst

ดาวน์โหลดเอกสารฉบับเต็มได้ที่นี่
https://drive.google.com/open?id=0B8RygtC5ikzSeVdaSmMzbzlQelk