วันเสาร์, พฤษภาคม 14, 2559

เบื้องหน้า & เบื้องหลัง
.....

บรรดาครูต้องกรูแย่งกันเข้าห้องน้ำ หลังจากที่ประยุทธ์กลับ เพราะถูกผู้บังคับบัญชาสั่งไม่ให้ออกจากห้องประชุมเด็ดขาด

TonyVee ทวิต