วันศุกร์, พฤษภาคม 13, 2559

ทวิตเด็ดวันนี้... ฝรั่งก็มีกฎหมายคุ้มครองประมุขของเขา ที่เขาห่วงคือบ้านเราเอามาจับกันจนเลอะเทอะ ตีความครอบคลุม สุนัข จ้า พระนเรศวร ฯลฯ