วันพุธ, พฤษภาคม 18, 2559

2 ปี กับอนาคตที่ประชาชนไม่ได้เลือก EP 2 นันทพงษ์ ปานมาศ
https://www.youtube.com/watch?v=19Y2V3TK7Ww&feature=youtu.be

2 ปี กับอนาคตที่ประชาชนไม่ได้เลือก EP 2 นันทพงษ์ ปานมาศ

New Democracy Movement

Published on May 17, 2016

.....

ขบวนการประชาธิปไตยใหม่(NDM) ขอเชิญประชาชน นิสิต นักศึกษา ร่วมกันแสดงพลัง เนื่องในโอกาสครบรอบ "2 ปี กับอนาคตที่ประชาชนไม่ได้เลือก”
.
ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2559
ตั้งแต่เวลา 16.00 น. ที่ลาน 6 ตุลา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จากนั้นร่วมเดินขบวนแสดงพลังที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยในเวลา 17.00 น.
.
แล้วพบกันครับขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM