วันศุกร์, พฤษภาคม 13, 2559

116ปี ชาตกาล ดร ปรีดี พนมยงค์ (๑๑ พฤษภาคม พศ ๒๕๕๙) ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ให้สัมภาษณ์สั้นๆ


https://www.youtube.com/watch?v=KHU_kKh58hU&feature=youtu.be

116ปี ชาตกาล ดร ปรีดี พนมยงค์

icyremy

Published on May 11, 2016

รศ. ดร. วรเจตน์ ภาคีรัตน์
นักกฎหมายมหาชน (สากล)
ให้สัมภาษณ์สั้นๆ
ในวันที่
๑๑ พฤษภาคม พศ ๒๕๕๙
ครบรอบ ๑๑๖ ปี ชาตกาล
ดร.ปรีดี พนมยงค์
ท่านผู้ประศาสน์การ
มหาวิทยาลัย วิชา ธรรมศาสตร์ และการเมือง
(โปรด แชร์)
.....