วันพุธ, พฤษภาคม 11, 2559

บ่ายสองโมงวันนี้ (พุธที่ ๑๑ พ.ค.) ชมรายงานสดทั้งภาษาอังกฤษและไทย การทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ตรงจาก UNบ่ายสองโมงวันนี้ (พุธที่ ๑๑ พ.ค.) ชมรายงานสดทั้งภาษาอังกฤษและไทย
ที่ http://webtv.un.org/

คสช. ส่งนายชาญเชาว์ ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรมไปเป็นหัวหน้าคณะตัวแทนประเทศไทยในการตอบคำถาม ซึ่งมีประเทศต่างๆ ราว ๑๔ ประเทศส่งคำถามล่วงหน้าไว้แล้ว

รวมถึงคำถามเกี่ยวกับการบังคับใช้กฏหมายอาญามาตรา ๑๑๒ หรือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพพระมหากษัตริย์ ที่ถูกนานาชาติวิจารณ์มากว่า นำไปใช้ในทางการเมืองเพื่อปิดปาก และลงโทษผู้เห็นต่างและต่อต้านการรัฐประหาร

ประเทศที่ยื่นคำถามเกี่ยวกับ ม.๑๑๒ ได้แก่ เนเธอร์แลนด์ เยอรมนี ออสเตรเลีย และนอรืเวย์

https://www.facebook.com/UNHumanRightsAsia/photos/a.657330534369993.1073741828.654755261294187/734254373344275/?type=3&theater

...

The UN Human Rights Council reviews Thailand’s human rights record on Wednesday, and you can follow the session live on our digital platforms - in both English and Thai.

The session will be webcast at http://webtv.un.org/, and we will have real time highlights in English and Thai on Twitter at https://twitter.com/OHCHRAsia

For more information on Thailand's Universal Periodic Review (UPR) go to: ow.ly/nffx30023NX