วันพุธ, พฤษภาคม 11, 2559

RED USA เตรียมแถลงความจริงการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทย ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี 11 พฤษภาคมนี้ ในหอประชุมสิทธิมนุษยชนวัน Vietnam Human Rights Day

ความจริงประเทศไทย
ที่ต้องประกาศให้สังคมโลกรู้RED USA เตรียมแถลงความจริง

เพื่อลำดับความเป็นมาของปัญหาที่ประเทศไทยต้องเผชิญต่อหน้าบรรดาผู้เข้าร่วมประชุมในวันที่ 11 พฤษภาคมนี้ ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี ซึ่งเป็นวัน Vietnam Human Rights Day (VHRD) ที่มีการประชุมใหญ่เรื่องสิทธิมนุษยชน

ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนั้น

นอกจาก Dr. Nguyen Dan Que ซึ่งมีชื่อเป็นแขกสำคัญของงานแล้ว

(Dr. Nguyen Dan Que is still in Vietnam under house-arrest)

ยังมีสมาชิกสภาคองเกรสและสมาชิกวุฒิสภาของอเมริกันหลายท่าน องค์การสิทธิมนุษยชนระดับโลกหลายองค์กรและสื่อชั้นนำหลายสำนัก รวมทั้งตัวแทนจากองค์การเรียกร้องเพื่อสิทธิมนุษยชนจากหลายประเทศ เช่น เวียตนาม ลาว พม่า เขมร จีน และธิเบต เป็นต้นเข้าร่วมประชุมด้วย

RED USA จะประกาศให้ที่ประชุมทราบว่า

ตั้งแต่การทำรัฐประหารโดยประยุทธ์ จันทร์โอชาเมื่อพฤษภาคม 2014 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้แปรสภาพเป็น

1. ประเทศเผด็จการ

2. ประเทศที่ประชาชนไร้สิทธิไร้เสียง

3. ประเทศที่ทำประชามติโดยห้ามวิพากษ์วิจารณ์

4. ประเทศที่กล่าวหาเอาผิดประชาชนได้ทุกเรื่อง

5. ประเทศที่ไม่เคยปฏิบัติตามพันธสัญญาที่ทำไว้กับ UN

6. ประเทศเผด็จการแต่การต่อต้านยังเข้มข้น

7. มาตรา 112

วัน Vietnam Human Rights Day (VHRD) คือวันที่

สหรัฐอเมริกาให้เกียรติเวียตนามคู่สงครามในอดีตอย่างเปี่ยมล้น

จึงมีบุคคลสำคัญๆของสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก มีทั้งสื่อมวลชน และองค์การเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเข้าร่วมประชุมมากหน้าหลายตาทุกปี จนวัน Vietnam Human Rights Day กลายเป็นวันประชุมใหญ่ของสมาพันธ์สิทธิมนุษยชนที่สำคัญประจำปีไปในปัจจุบัน ที่เปิดโอกาสให้ประเทศสมาชิกและองค์การที่ได้รับเชิญเป็นการเฉพาะในแต่ละปีแถลงปัญหา เสนอรายงาน และแจกเอกสารเรียกร้องให้สังคมโลกหันมามอง และยื่นมือเข้ามาร่วมกันแก้ไข

RED USA ได้รับเกียรติ

จากคณะกรรมการจัดงานเป็นปีที่สอง

ให้เข้าร่วมงาน Vietnam Human Rights Day (VHRD)

ซึ่งตรงกับวันพุธ ที่ 11 พฤษภาคม 2016 โดย RED USA จะส่งตัวแทนเข้าร่วมงาน 3 ท่าน ประกอบด้วยผู้แถลงจุดยืนและข้อเรียกร้องของ RED USA มือกล้องถ่ายภาพเคลื่อนไหว และผู้ช่วยที่จะทำหน้าที่ถ่ายภาพนิ่ง ทั้งสามท่านจะช่วยกันแจกเอกสาร คำแถลงการณ์และข้อเรียกร้องของ RED USA

ooo


Vietnam Human Rights Day Date in the current year: May 11, 2016


Vietnam Human Rights Day is an annual observance held in the United States on May 11. It was designated by a Joint Resolution passed by the United States Congress in 1994.

The issue of human rights in Vietnam has been a matter of controversy between the Vietnamese government and some Western governments and international human rights organizations. Vietnam is a single-party state, which is the main problem in terms of political freedom. The Government of Vietnam has also imposed restrictions on freedom of association, freedom of assembly, freedom of the press, and freedom of speech.

Recognizing the need for additional human rights protection in Vietnam, the Congress designated May 11 as Vietnam Human Rights Day to commemorate a “Program for the Non-Violent Movement for Human Rights in Vietnam”, which was published on that day in 1990. The program was developed by Dr. Nguyen Dan Que and other pro-democracy activists.

Vietnam Human Rights Day focuses on highlighting human rights violations and promoting human rights issues in the Socialist Republic of Vietnam. It also aims at recognizing the effort of Vietnamese dissidents. Special events held on the occasion include but are not limited to rallies, ceremonies, discussions.