วันจันทร์, พฤษภาคม 16, 2559

ใส่เสื้อโหวต NO ผิดกฏหมายหรือไม่ โหวต NO โดยแมนปกรณ์https://www.facebook.com/Resistantcitizen/videos/1079179322125210/พลเมืองโต้กลับ Resistant Citizen

ใส่เสื้อโหวต NO ผิดกฏหมายหรือไม่ อย่างไรติดตามได้จากแมน ปกรณ์ ครับ