วันอาทิตย์, พฤษภาคม 08, 2559

คลิปงาน ล้อ-FREE DAY SAY FREEDOM "การล้อไม่ใช่อาชญากรรม คนล้อไม่ใช่อาชญากร".....

สาวตรี สุขศรี 
https://www.youtube.com/watch?v=QFL9TA-wzmw

thinkbox007

Published on May 8, 2016

เสวนาในงาน ล้อ-FREE DAY SAY FREEDOM "การล้อไม่ใช่อาชญากรรม คนล้อไม่ใช่อาชญากร" โดย อ.สาวตรี สุขศรี ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายอาญา คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ณ ลานประติมากรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์" 8/05/59

.....


บก.ลายจุด https://www.youtube.com/watch?v=uKrzWTyRy0o

thinkbox007

Published on May 8, 2016

เสวนาในงาน ล้อ-FREE DAY SAY FREEDOM "การล้อไม่ใช่อาชญากรรม คนล้อไม่ใช่อาชญากร" โดย บก.ลายจุด ณ ลานประติมากรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์" 8/05/59

.....

สัมภาษณ์ รังสิมันต์ โรม https://www.youtube.com/watch?v=aYXo6a434KI

thinkbox007

Published on May 8, 2016

สัมภาษณ์กลุ่มประชาธิปใตยใหม่ นำโดย 'รังสิมันต์ โรม' ในงานล้อ FREE-DAY SAY FREEDOM ลานประติมากรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์" 8/05/59

.....
ช่วงสุดท้าย ในงานล้อ FREE-DAY SAY FREEDOMhttps://www.youtube.com/watch?v=THgZCUK0WEA

thinkbox007

Published on May 8, 2016

งาน ล้อ-FREE DAY SAY FREEDOM "การล้อไม่ใช่อาชญากรรม คนล้อไม่ใช่อาชญากร" ณ ลานประติมากรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์" 8/05/59
Cr. Thanet Sriwirun

.....
บก.ลายจุด 
https://www.youtube.com/watch?v=0VLGYznYD28

thinkbox007

Published on May 8, 2016

เสวนาในงาน ล้อ-FREE DAY SAY FREEDOM "การล้อไม่ใช่อาชญากรรม คนล้อไม่ใช่อาชญากร" โดย บก.ลายจุด ณ ลานประติมากรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์" 8/05/59
Cr. ภาพนิ่งและวิดีโอ สถานการณ์ทางการเมือง

.....

ภาพจาก ขบวนการประชาธิปไตยใหม่ New Democracy Movement - NDM