วันเสาร์, มกราคม 31, 2558

ความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐ "มีวันนี้เพราะพี่ให้" + Clip US State Department Spokesperson Jen Psaki's Daily Press Briefing in Washington, DC on January 28, 2015 regarding Thailand...


ภาพจาก ประชาไท

ต่อกรณีสหรัฐ ผมก็แปลกใจกับอาการ "กร่าง" ของหลายคนในรัฐบาลทหารชุดนี้ มันเป็นความกร่างเสมือนว่าพวกท่าน ไม่เคยอ่านประวัติศาสตร์ไทย กับมะกันมาก่อน จนหลง แลลืมไปว่า สหรัฐที่ท่านกำลังด่าเช้าเย็น เคยให้อะไรกับท่านบ้าง และในความเป็นจริง สิ่งที่สหรัฐให้นั้น ยังรวมไปถึง "บางอุดมการณ์ที่ท่านเอามาโจมตีฝ่ายประชาธิปไตย" ด้วย

ย้อนกลับไปในปี 2480 หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ยุติเกิดสงครามเย็น ชาติรอบข้างพี่ไทยต่างล้วนเป็นคอมมิวนิสต์ จอมพล ป พิบูลสงครามนายกรัฐมนตรีสมัยนั้น เกลียดชังคอมมิวนิสต์มาก เพราะเนื้อแท้ของจอมพล ป แกยึดถือระบบฟาสซิสต์ หรือระบบท่านผู้นำ ซึ่งสวนทางกับคอมมิวนิสต์ ที่ทุกคนต้อง "เท่าเทียมตลอดไป"

ห้วงเวลานั้น มีคนจีนทะลักมาในประเทศมหาศาล จอมพล ป กลัวว่าอุดมการณ์คอมมิวนิสต์จะแทรกซึม พาให้ชาติเป็นคอมมิวนิสต์ตาม แกเลยไปขอจับมือกับสหรัฐ นี่คือปฐมบทความสำพันธ์ไทย มะกัน ในระบอบการเมืองยุคใหม่

ต่อมา สหรัฐมองเห็นว่าไทย มีความสำคัญ เพราะอยู่ในทำเลที่ดี ตรงกลางภูมิภาค แกก็เลย "ทุ่ม" ให้ไทยไม่อั้น เพราะ ในเมื่อไทยยอมจับมือสหรัฐ

แล้วถ้าหากคนไทยอยู่ดีกินดี ชาติที่เป็นอาณัติของโซเวียต และจีน ก็จะหันมาศิโรราบกับมะกัน

พลังทุ่มของพี่กัน โดดเด่นในช่วงจอมพลสฤษดิ์เป็นนายก มีการทุ่มเงินไม่ต่ำกว่าปีละ 2 พันล้านเหรียญในแต่ละปี ผ่านกองทุนมาร์แชล เพื่อมาช่วยพัฒนาการศึกษา (นิดา//ทุนนักเรียนไทย-สหรัฐ) สร้างถนน (สายมิตรภาพ) สร้างทางรถไฟ (กทม อุดร หนองคาย) สนามบิน (ดอนเมือง และสนามบินตามหัวเมือง) รวมไปถึงพัฒนาการเกษตร (ข้าวหอมมะลิ)

เรียกได้ว่าในยุคนั้น พี่ไทยเราเจริญที่สุดในเอเชีย เงินสะพันเข้ามามหาศาลบานเบอะ

สาธารณูปโภคครบครัน สะดวกสบาย ไฟฟ้า ประปา เข้าถึง

เท่านั้น ยังไม่สะใจพี่กัน เพราะพี่กันได้ส่งงบกลาโหม มาให้พี่ไทยใช้เล่น อีกบานทะโล่

เรียกว่าขุนทหารรวยกันถ้วนหน้า

แม้จะโดนนักศึกษาประท้วงว่ายอมอยู่ใต้ตีนมะกัน แต่ขุนทหาร ก็หาได้แยแส

ทั้งนี้ ความสัมพันธ์แบบ "พี่นี้ มีแต่ให้" ได้สิ้นสุดลงหลังจากสหรัฐยอมถอยทัพจากเวียดนาม กระนั้น มาถึงปัจจุบัน สหรัฐยังถือว่า เป็นชาติที่ขาดดุลการค้าให้ไทยเฉลี่ยแต่ละปี ไม่ต่ำกว่า 1.2 แสนล้านบาท (มีสถิติแนบด้านล่าง) ด้วยเพราะอานิสงค์ที่สหรัฐมองไทยเป็นมหามิตรแต่ชาติปางก่อน

มะกันจึงทำ FTA กับไทยเป็นชาติที่ 2 ในเอเชีย และรักษาสิทธิ์ดังกล่าวภายใต้สัญญาฉบับพิเศษ ที่เรียกว่า ความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) ซึ่งสหรัฐมีสิทธิ์จะต่อ หรือยุติลงเมื่อไรก็ได้

จากนี้ สิ่งที่น่ากลัวคือ อาการกร่างไม่ไดูตาม้าตาเรือของใครหลายๆ คน อาจจะเป็นสาเหตุให้ไทย ไม่ได้รับสิทธิ์พิเศษทางการค้า และจะไม่ได้ต่ออายุ tpp ด้วย ทั้งนี้ หากไม่ได้ต่ออายุ จะส่งผลด้านความรู้สึก ต่อการค้าไทย ยุโรป เพราะ EU จะเลือกคบค้า กับคู่ค้าของสหรัฐ เสียเป็นส่วนใหญ่ อันเป็นสัญญาใจ ที่มีมาแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

"มึงรัก กูก็รัก"

อย่างไรก็ตาม มีไอ้โง่จากประเทศไทยหลายคนบอกว่า ไม่ง้อ ไม่แคร์ เพราะ ไทย จะอยู่กับจีน งั้นเชิญไปดูสถิติการค้าไทยจีน ที่ผมแนบมาให้

แล้วกลับไปตัดสินใจใหม่

ว่าใครควรเป็นมหามิตรกับไทย

Thailand Trading Report
http://www2.ops3.moc.go.th

Kulwit


...

ความเห็นจากเวป....

...

จากประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ ไทย สหรัฐ นี่โดยมากชนชั้นนำฝ่ายไทยนี่เป็นพวก "ปากกล้า ขาสั่น" นะครับ 

หน้าฉากอาจจะทำท่าเอาใจ พ่อยก แม่ยก แต่หลังฉากนี่ แทบจะคลานเข่าเข้าไปเลย
....