วันจันทร์, มกราคม 19, 2558

เกรียนศึกษา ตอน 5 วิธีไหว้ครูแบบใหม่ ชาติไทยพัฒนา


https://www.youtube.com/watch?v=CoJWc524wjY&feature=youtu.be

Published on Jan 14, 2015
5 วิธีไหว้ครูแบบใหม่

นำแสดงโดย
เนติวิทย์ โชติภัทร์ไพศาล
ประจวบ ผลิตผลการพิมพ์

กำกับ
เปรมปพัทธ ผลิตผลการพิมพ์

ตัดต่อ
วิภาพรรณ วงษ์สว่าง