วันศุกร์, มกราคม 23, 2558

วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ : อย่าถอดถอน "ความยุติธรรม" ไปจากสังคมไทยที่มา https://www.facebook.com/video.php?v=10202765279887266

วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ : อย่าถอดถอน "ความยุติธรรม" ไปจากสังคมไทย

ฉบับคมชัด HD 1080p ชมได้ที่ http://youtu.be/b95yOcqvhgg