วันพุธ, มกราคม 21, 2558

มิตร ใจอินทร์ : ทำไมศิลปินไทยกลับมาไล่ล่าคนที่เห็นต่างที่อาศัยเสรีภาพในการทำงาน ?


https://www.youtube.com/watch?v=TYZpEMeLkfg&feature=youtu.be

ที่มา 

คืนความจริง

Published on Jan 18, 2015

มิตร ใจอินทร์ : ศิลปะ อาชญากรรม และการลงทัณฑ์ (4/4)
..............
กลางปี 2554 ขณะที่การใช้มาตรา 112 ได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง ได้มีศิลปินกลุ่มหนึ่งได้จัดงาน “ปฏิบัติการอดอาหารท้วงประเทียด 112 ชั่วโมง” (112 Hunger Strike) ที่แสดงให้เห้นว่าการใช้กฎหมายอาญามาตรา 112 ไม่เพียงแต่การกระทบถึงเสรีภาพในการแสดงออ­กแล้ว ยังส่งผลต่อวัฒนธรรมระดับการใช้ชีวิตประจำ­วัน-ต่อจินตนาการของการดำเนินชีวิต ด้วย ในฐานะคนทำงานศิลปะที่สนใจปัญหาสังคม มิตร ใจอินทร์ เป็นผู้หนึ่งที่ตะหนักถึงความสำคัญของเสรี­ภาพ จึงเป็นผู้นำในการอดอาหารเป็นเวลา 112 ชั่วโมง ในมุมมองของมิตร นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ศิลปินพึงจะกระทำได้

ผ่านไป 4 ปี ปัญหาการใช้มาตรา 112 กลับรุนแรงยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังรัฐประหาร 22 พฤษภาคม 2557 คืนความจริง จึงกลับมาคุยกับมิตร ใจอินทร์ อีกครั้ง ทั้งในฐานะศิลปินและในฐานะเพื่อนร่วมชะตาก­รรม