วันอาทิตย์, มกราคม 18, 2558

สนช.หักปู รุมถาม35ข้อ ไม่ให้ตอบ ตัวแทนเอาคืน อัดคลิปแจงยิบ แพร่โลกออนไลน์ (คลิป)


ที่มา มติชนออนไลน์
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

เมื่อวันที่ 16 มกราคม ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นัดประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อพิจารณาดำเนินการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกฯออกจากตำแหน่ง กรณีปล่อยปละละเลยไม่ยับยั้งความเสียหายโครงการจำนำข้าว โดยกรรมาธิการ (กมธ.) ซักถาม จะซักถามคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย คือตัวแทนคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ผู้กล่าวหา และ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ผู้ถูกกล่าวหา

ทั้งนี้ กมธ.ซักถามคัดเลือกคำถามที่ซ้ำซ้อนและสรุปเหลือคำถามที่จะถาม ป.ป.ช. 14 ข้อ จาก 23 ข้อ และถาม น.ส.ยิ่งลักษณ์ เหลือ 35 คำถาม จากที่ส่งมา 60 คำถาม

เมื่อเข้าสู่วาระการพิจารณาดำเนินการถอดถอน น.ส.ยิ่งลักษณ์ โดยนายพรเพชรเชิญคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเข้าห้องประชุม โดย ป.ป.ช.มีนายวิชา มหาคุณ กรรมการ ป.ป.ช.เป็นตัวแทน ส่วน น.ส.ยิ่งลักษณ์ ส่งทีมทนายความ และอดีตรัฐมนตรี 9 คน เป็นตัวแทนตอบคำถาม อาทิ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และนายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

จากนั้นเวลา 14.30 น. นายสุรชัย ประธานที่ประชุม ได้เรียกประชุม และสรุปผลการหารือระหว่างผู้แทนคดีของ น.ส. ยิ่งลักษณ์ กับ กมธ.ซักถามว่า ผู้แทนคดีของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ เห็นชอบให้ซักถามต่อไปตามมติของ กมธ.ซักถาม 35 ข้อ โดยไม่ให้ผู้แทน น.ส.ยิ่งลักษณ์ชี้แจงแทน

ล่าสุด กลุ่มผู้แทนที่เข้าชี้แจงแทน นางสาวยิ่งลักษณ์ แต่ไม่ได้รับอนุญาตจากที่ประชุมให้ตอบข้อซักถาม ได้เผยแพร่คลิป วิดิโอ ผ่านทาง youtube เพื่อตอบข้อซักถามดังกล่าวเผยแพร่ให้กับประชาชนได้รับทราบ

ตอบคำถาม 35 ที่ถูก สนช. ตัดสิทธิ์ชี้แจง ประเด็นการทุจริต

โดย นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล อดีตรองนายกรัฐมนตรี/ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบคำถาม 35 ที่ถูก สนช. ตัดสิทธิ์ชี้แจง ประเด็นเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง
โดย นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ตอบคำถาม 35 ที่ถูก สนช. ตัดสิทธิ์ชี้แจง ประเด็นคำถามเรื่องกระบวนการของโครงการรับจำนำข้าว
โดย นายยรรยง พวงราช อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบคำถาม 35 ที่ถูก สนช. ตัดสิทธิ์ชี้แจง ประเด็นข้อกล่าวหาทางการเมือง
โดย นายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์