วันจันทร์, มกราคม 26, 2558

แถลงการณ์พิเศษ 7 เดือน การก่อตั้งองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชนและประชาธิปไตย 24 มกราคม 2558 (หลังจากถอดถอนนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)


https://www.youtube.com/watch?v=e1UOjyDbDi4

Published on Jan 25, 2015
แถลงการณ์พิเศษ โอกาสครบรอบ 7 เดือน การก่อตั้งองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยช­นและประชาธิปไตย 24 มกราคม 2558 โดย คุณจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ เลขาธิการองค์การเสรีไทยเพื่อสิทธิมนุษยชน­และประชาธิปไตย
http://youtu.be/e1UOjyDbDi4
หรือ
http://www.dailymotion.com/video/x2fj...
ดาวน์โหลด http://www.mediafire.com/download/143...