วันพุธ, มกราคม 21, 2558

ตอบโจทย์: กสทช. เข้ากรุ 'ดิจิทัล' อวสานองค์กรอิสระ


https://www.youtube.com/watch?v=ZudTGlkBQI8

Published on Jan 20, 2015
รายการตอบโจทย์ ทางช่อง ThaiPBS ผู้ร่วมดำเนินรายการ
1. ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)
2. นพ.ประวิทย์ ลี่สถาพรวงศา กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

กับประเด็นว่าด้วย:
กสทช.กับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสั­­งคม
บทบาท หน้าที่ ความอิสระ และธรรมาภิบาลของ กสทช.
แนวทางปฏิรูปโครงสร้างและบุคคลเข้าดำรงตำแ­­หน่ง กสทช.