วันอังคาร, พฤษภาคม 10, 2559

อย่าโกรธน้องเค้านะ ชวนมากันเยอะๆ ช่วยกล่อมน้อง ๆให้ไป vote NO - ลูกเสือชาวบ้าน-มวลชนจัดตั้ง เตรียมช่วยกรรมการร่าง รธน.


http://news.voicetv.co.th/thailand/361998.html


ลูกเสือชาวบ้าน-มวลชนจัดตั้ง เตรียมช่วยกรรมการร่าง รธน.

by Wake Up News Team
8 พฤษภาคม 2559

โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เตรียมความพร้อมและสนับสนุนคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ในการเผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญและการลงประชามติ ระดมมวลชน 'ลูกเสือชาวบ้าน-ไทยอาสาป้องกันชาติ-กองหนุนเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ-หมู่บ้านอาสาพัฒนาเพื่อป้องกันตนเอง' มาให้การช่วยเหลือและสนับสนุนการปฏิบัติงาน