วันพฤหัสบดี, พฤษภาคม 05, 2559

ระบบรถรางไฟฟ้า (Tram) ขอนแก่นโมเดล

https://www.youtube.com/watch?v=GgoYandkHBI

Published on May 1, 2016
.....

จริงๆแล้วการพัฒนาเมืองไม่จำเป็นต้องรอ
ให้กรุงเทพพัฒนาเสร็จก่อนแล้วค่อยทำ ตจว.
อันนี้เป็นโมเดลของ tram ที่ขอนแก่น
ที่น่าสนใจคือ ไม่ต้องพึ่งพาการริเริ่มจากรัฐ
คนขอนแก่นคิดเอง ทำเอง ออกแบบโมเดลเอง
และคิดไกลไปถึงขั้นที่ว่าจะระดมทุนอย่างไร
จะเอาแนวคิด Crowdfunding มาใช้แค่ไหน
รวมถึงจะนำเข้าตลาดหลักทรัพย์ในอนาคตยังไง
ไม่ธรรมดาเลยจิงๆ


ศาสดา


ooo

Presentation - KKTT (Official project) (TH Version)

กลุ่มขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) ต้องการที่จะลงทุน เริ่มต้น จาก ขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา และการพัฒนาพื้นที่อย่าง เหมาะสมในแนวสายรถไฟฟ้ารางเบา ซึ่งรวม เรียกว่า Transit Oriented Development (ทรานซิส ออเรียลเต็ท ดีเวอร์ล็อบเม็นท์) หรือการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ โดยใช้ขนส่งมวลชนเป็นตัวนา 

ปัจจุบันภาคเอกชน ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจากัด ด้วยทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท โดยชื่อ ว่า บริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (KKTT) จากัด โดยบริษัทจะเริ่มทาโครงการขนส่งมวลชนรถไฟฟ­้าระบบรางเบา ซึ่งโครงการรถไฟฟ้ารางเบาสายเหนือใต้ สำราญท่าพระจะมีระยะทาง 26 กิโลเมตร และมีจานวนสถานี 18 สถานี ใช้รถไฟฟ้าที่ผลิตและประกอบในประเทศจานวน 15 ขบวน โดยมีขบวนละ 3 ตู้ ซึ่งใน 1 ขบวน สามารถบรรจุผู้โดยสารได้ 180 คน