วันพุธ, พฤษภาคม 18, 2559

Thais in US demanding Congress "Free Thailand"กร้าว..เสนอหยุดสัมพันธ์ไทย หากไม่ยกเลิก 112https://www.youtube.com/watch?v=GxosZcO5f7g

jom voice
Thais in US demanding Congress "Free Thailand"กร้าว..เสนอหยุดสัมพันธ์ไทย หากไม่ยกเลิก 112

Published on May 17, 2016

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 ที่ห้องประชุม อาคารรัฐสภาสหรัฐอเมริกา รัฐวอชิงตัน ดีซ๊. มีการประชุมปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในเ­วียตนาม ลาว จีน ธิเบต เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนเวียตนาม โดยมีสมาชิกวุฒิสภาของสหรัฐฯ หลายคนเข้าร่วมประชุม และการประชุมครั้งนี้ กลุ่ม Red USA กลุ่มคนไทยในอเมริกา ที่ต่อสู้กับเผด็จการทหารและเรียกร้องประช­าธิปไตยในประเทศไทย ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุมด้วย

นายประจวบ เจริญสุข ตัวแทนกลุ่ม Red USA ให้สัมภาษณ์ Thaivoicemedia ว่า นอกจากได้ขึ้นพูดบนเวทีที่ประชุมเพื่อรายง­านปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยใ­ห้สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐฯได้รับทราบแล้ว ยังได้มอบรายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชนในไท­ยตั้งแต่มีการทำรัฐประหารเมื่อ 2 ปีที่แล้วให้กับวุฒิสภาที่เข้าร่วมประชุมด­้วย รวมทั้ง ได้เรียกร้องให้ รัฐบาลสหรัฐฯยุติความสัมพันธ์กับไทยชั่วคร­าวจนกว่ามีการเลือกตั้ง หากคสช.ยังไม่ยกเลิกการบังคับใช้ ม.112 เพราะเป็นกฎหมายที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่า­งรุนแรงที่สุด ที่ชาวโลกกำลังประนามอยู่ในเวลานี้