วันศุกร์, พฤษภาคม 06, 2559

บิดเบือน? : ทูตบอกอย่าง ไทยรัฐบอกอีกอย่าง... ทูต สวีเดน บอกห่วงทหารไปยุ่งบังคับใช้กฎหมาย ไทยรัฐ บอกทูตสนับสนุนใช้กฎหมายเข้มงวด