วันอาทิตย์, พฤษภาคม 01, 2559

มติชน วีกเอ็นด์ 30 เม.ย. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ มองประชามติแบบไทยๆ (ประชามติครั้งนี้มากกว่า รับหรือไม่รับ รัฐธรรมนูญ!!!)
https://www.youtube.com/watch?v=WGbD60tpmK8

มติชน วีกเอ็นด์ 30 เม.ย. เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ มองประชามติแบบไทยๆ

matichon tv

Published on Apr 30, 2016