วันพุธ, พฤษภาคม 04, 2559

เบื้องหลัง "ศึกธรรมกาย" รายการคนต้องเท่ากับคน ประจำวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ
https://www.youtube.com/watch?v=Utp2R31g-W8&feature=youtu.be

รายการคนต้องเท่ากับคน ประจำวันที่ 27 เมษายน 2559 โดยจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

Free Thai

Published on Apr 27, 2016
ศัตรูที่แท้จริงของประเทศไทยคือกลุ่มอนุรั­กษ์นิยม