วันอังคาร, ตุลาคม 21, 2557

มาดู Spencer โพลล์ - เสียงสะท้อนของประชาชนต่อคณะรัฐประหาร

ที่มา เฟซบุ๊ค Doungchampa Spencer Isenberg

วันนี้ ขอนำผลของ Spencer’s Poll ชุดที่สอง มาประกาศให้ทราบกันอย่างเป็นทางการ หลังจากที่โพลล์ได้ปิดตัวลงไปแล้วเมื่อวานนี้ (วันที่ 19 ตุลาคม 2557)

* จำนวนผู้ลงคะแนนทั้งหมด 18,571 ท่าน

* เปิดการลงคะแนน เป็นเวลาทั้งหมด 10 วัน

เหตุผลของการสร้างโพลล์ชุดนี้ขึ้นมา เพราะมีความสงสัยเกี่ยวกับ โพลล์ที่ออกมาจากสวนดุสิตโพลล์เมื่อเดือนก่อนหน้าว่า ประชาชนมีความพึงพอใจในการทำงานของ คสช มากถึง 91 % เลยหรืออย่างไร?

แต่ว่า ตัวเลือกของแต่ละคำถามของโพลล์สวนดุสิตนั้น มีแต่ตัวเลือกในแง่บวก ดังนั้น เพื่อความสมดุลของคำถาม ดิฉันเลยเพิ่มตัวเลือกในแง่ลบเข้าไปด้วย เพราะไม่อย่างนั้น โพลล์จะอยู่ในรูปแบบของ “การอวย” (แง่บวก) เพียงอย่างเดียว

(ตัวอย่างการเปรียบเทียบ จะเห็นได้ในแต่ละรูปของ Status นี้)

***********************************************************************

ผลทื่ออกมา สร้างความแปลกใจให้พอสมควร ถ้าดิฉันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการลงคะแนนการเลือกตั้งเมื่อปี 2554 โดยแต่ละบุคคลแล้ว ดิฉันคิดว่า โพลล์อาจจะถูกสุ่มในกลุ่มของฝ่ายเสรีนิยม มากกว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมได้

แต่เพราะดิฉันได้สร้างคำถามว่า การเลือกตั้งเมื่อปี 2554 นั้น ท่านได้เลือกหรือไม่ได้เลือกพรรคการเมืองใดบ้าง ผลเฉลี่ยออกมา ก็เห็นว่า เลือกพรรคเพื่อไทยกันประมาณ 62% และถ้ารวมคะแนนต่างๆ ของฝ่ายประชาธิปัตย์ บวกกับ กลุ่มโนโหวด และกลุ่มบอยคอทท์ งดออกเสียงแล้ว ก็เป็นจำนวนประมาณ 30% เศษๆ

และเราเห็นตัวอย่างการกระจายว่า บุคคลที่ลงคะแนนนั้น อยู่ที่ไหนบ้าง มีวุฒิการศึกษาอะไร อาชีพอะไร อายุเท่าไร ฯลฯ

เนื่องจากโพลล์นี้เป็นโพลล์ออนไลน์ ดังนั้น ครึ่งหนึ่งของผู้ทำการออกเสียง จึงอยู่ในกรุงเทพมหานคร และผู้ถูกสำรวจ ก็ต้องมีความรู้นิดหน่อยเกี่ยวกับการลงคะแนนออนไลน์ ใช้คอมพิวเตอร์และสมาร์ทโฟนเป็น

***********************************************************************

เมื่อสัก 2 ชั่วโมงที่แล้ว ดิฉันลองทำการวิเคราะห์ตัวอย่างนิดหน่อยด้วยการ Crosstab query เพื่อผสมข้อมูลจากโพลล์ชุดนี้ (หลังจากทำการตรวจสอบข้อมูล) มีเรื่องแปลกๆ หลายอย่าง หลังจากทำการ filter (กรอง) จึงอยากแชร์ให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกัน เป็นต้นว่า:

• สุ่มตัวอย่างเพศหญิง ที่เคยเลือกพรรคประชาธิปัตย์ในการเลือกตั้ง ปี 2554 กลุ่มอายุ 31-50 ปีนั้น (ระดับปริญญาตรี และ สูงกว่า) จากทั่วทุกภาค ประมาณ 61% เห็นว่า ประเทศชาติ เดินหน้าผิดทาง และ ไม่ได้มีความพีงพอใจกับการปฎิบัติงานโดย คสช เลย กลุ่มนี้ มีแนวคิดคล้ายคลึงกับฝ่ายเสรีนิยมมากที่สุด ซึ่งหมายความว่า กลุ่มนี้จะเป็นหัวหอกในอนาคต ที่ต้องการเห็นพรรคประชาธิปัตย์ทำการปฎิรูปภายในพรรค

• แต่เมื่อรวมบุคคลทั้งหมดที่อยู่ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร ที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์และโหวดโน และบอยคอทท์ การเลือกตั้งนั้น จำนวน 74.84% คิดว่าประเทศชาติเดินหน้าไปสู่ทิศทางดีขึ้น หรือ ไม่เปลี่ยนแปลงสถานการณ์แต่อย่างใด

***********************************************************************

• และข้อมูลที่วิเคราะห์ เฉพาะบุคคลจากกลุ่มด้านบน (ภาคใต้ ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร) นั้น ผลการวิเคราะห์ออกมาว่า:

• 80.18% มีความพึงพอใจ และ มีความพึงพอใจมากกับการบริหารงานของ คสช
• 72.24% กล่าวว่า คสช ยังคงทำหน้าที่ดูแลบริหารบ้านเมืองอย่างเรียบร้อยดี
• 52.3% กล่าวว่า คสช ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด ชัดเจน
• 38.95% กล่าวว่า คสช ยังถูกมองว่า เป็นการบริหารแบบรวบอำนาจ
• 55.62% กล่าวว่า ยังคงป็นกำลังใจ ให้ คสช บริหารบ้านเมืองต่อไป

เมื่อรวมดูตัวเลขเหล่านี้ และทำการเทียบผลกับ สวนดุสิตโพลล์ จำนวนเปอร์เซ็นต์นั้น มีความคล้ายกัน (ไม่เหมือนกันโดยตรง) แต่เหมือนกับว่า การสำรวจโพลล์โดยสวนดุสิตโพลล์นั้น มันเป็นไปได้หรือไม่ว่า ทางสำนักโพลล์เน้นหนักไปทาง การคัดเลือกตัวบุคคลที่มีพื้นฐานทางฝ่ายประชาธิปัตย์ ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในกรุงเทพมหานคร, ภาคตะวันออก และทางภาคใต้ มากกว่าพรรคการเมืองอื่นๆ ในการสุ่มตัวอย่าง?

***********************************************************************

เรื่องนี้ ดิฉันไม่ทราบว่า เป็นเหตุบังเอิญหรือไม่ เพราะการสุ่มสำรวจออนไลน์นั้น เราจะพึ่งข้อมูลที่คนลงคะแนนให้ทำการวิเคราะห์ แต่ถ้าความคิดเห็นของพี่น้องที่อยู่ในกลุ่มนี้ มีความคล้ายคลึงกันกับโพลล์ต่างๆ ที่ออกมาสำรวจความคิดเห็น นั่นก็หมายความว่า โพลล์เหล่านี้ ถูก “ตั้งธง” แล้วว่า ต้องการให้ผลการสอบถามไปอยู่ที่ “บุคคลประเภทใดบ้าง” และต้องการให้ “ผลของโพลล์” ออกมาในรูปแบบไหน อย่างนี้ ไม่ใช่เรื่องดีเลย เพราะมีความ “เอนเอียง” อยู่ตั้งแต่ต้นแล้ว

ถ้าเป็นเช่นนั้น โพลล์ที่ออกและแถลงผลกันมา ก็ไม่ได้ใช้สุ่มตัวอย่างของฝั่งเสรีนิยม (Progressive) มากเท่าที่ควร และถ้าผู้บริหารยังคงใช้วิธีการแบบนี้ต่อไป โพลล์จะกลายเป็นโพลล์ที่เชื่อถือไม่ได้ เพราะไม่ได้ใช้การสุ่มตัวอย่าง (Random Selection) แต่ใช้การ “คัดเลือก” ไว้ล่วงหน้าแต่ก่อนแล้ว เพื่อหวังว่า โพลล์จะออกผลลัพธ์มาในรูปแบบทิศทางที่ตั้งไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อ Discredit ในประเด็นทางการเมืองกัน

***********************************************************************

ดิฉันจะมี โพลล์ออนไลน์ออกมาอีกชุดหนึ่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้า จะใช้ตัวสุ่มออนไลน์แบบเดิม ส่วนคำถามนั้น จะมีประมาณ 10 ข้อ โดย 7 ข้อนั้น จะเป็นคำถามแบบเดียวกัน เกี่ยวกับ ข้อมูลของท่าน และ ท่านทำการออกเสียงเลือกตั้งอย่างไรในการเลือกตั้งของปี พ.ศ. 2554

ขอความกรุณาเพื่อนๆ ช่วยแชร์ออกไปให้มากที่สุดด้วยค่ะ (โพลล์ออนไลน์นี้ หวังอย่างเดียวว่า จะแชร์กันได้อย่างมากที่สุด)

***********************************************************************

ประการสุดท้ายคือ มีผู้อ่านหลายท่านบอกว่า กลัวโพลล์ที่จัดขึ้นนี้จะมีไวรัส ซึ่งดิฉันขอรับรองว่า เรื่องนี้เป็นไปไม่ได้ เนื่องจากโพลล์ใช้ระบบ software ของ SurveyMonkey ในการเก็บข้อมูลทุกอย่าง SurveyMonkey เป็นบริษัทโพลล์ออนไลน์ของ USA ที่ใหญ่เป็นลำดับที่สองของประเทศ มี Users ทั้่วโลกประมาณ 15 ล้านคน และที่สำคัญคือ บริษัทใหญ่ๆ เช่น Facebook, Virgin America,Salesforce.com, Samsung, and Kraft Foods, ต่างก็ใช้บริการ Survey จากที่นี่ด้วยค่ะ

ถ้ามีไวรัสเกิดขึ้น ดิฉันจะทำการแจ้งกับ FBI โดยทันที เพราะโพลล์นี้ อยู่ใน USA ซึ่งเกี่ยวข้องทุกอย่างในเรื่องการเก็บความลับเกี่ยวกับตัวท่านและข้อมูลต่างๆ ซึ่งใช้กฎหมายของ USA ทั้งหมดค่ะ

ก็ขอสรุปผลให้เห็นกันว่า โพลล์ชุดนี้มีข้อมูลออกมาอย่างไรบ้าง และการทำ Crosstab query จากคำถามและข้อมูลที่ได้รับนั้น มีคุณค่าเป็นอย่างมากในการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นแท้จริงของประชาชนในอนาคตแน่นอนค่ะ

Doungchampa Spencer Isenberg
12. คำถามเกี่ยวกับตัวท่าน: ท่านเลือกพรรคการเมืองพรรคใด ในการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554(ย้ำว่า เป็นของปี2554 ไม่ใช่ ของปี 2557)?

Question about you: What political party did you elect on the July 3, 2011 election (repeat --> 2011 NOT 2014)?

* พรรคเพื่อไทย (Pua Thai Party)

* พรรคประชาธิปัตย์ (Democratic Party)

* พรรคภูมิใจไทย (Bhumjaithai Party)

* พรรคชาติไทยพัฒนา (Chartthaipattana Party)

* พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน (Chart Pattana Puea Pandin Party)

* พรรคพลังชล (Phalang Chon Party)

* พรรครักประเทศไทย (Rak Thailand Party)

* พรรคการเมืองอื่นๆ (Other Political Parties)

* ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับพรรคการเมืองใดๆ (NO Vote - None of the Political Parties)

* ไม่ได้ไป / งด / บอยคอต / ไม่มีสิทธิ์ - ออกเสียงเลือกตั้ง (Did not go / Skip / Boycott / No right to vote - in the Election)


1. ตั้งแต่มีการรัฐประหารเกิดขึ้นในประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ท่านมีความเห็นว่าประเทศไทยกำลังเดินหน้าไปสู่ทิศทางใด?

Since the junta launched the coup d'état on May 22, 2014, what direction do you think Thailand is heading?

* ทิศทางที่ดีขึ้น (The country is heading in the right direction.)

* ทิศทางที่แย่ลง (The country is heading in the wrong track.)

* ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ (There are no changes in any directions.)

* ไม่แน่ใจ ไม่ขอแสดงความคิดเห็น (Uncertain / Undecided)


ภาพขยาย:

http://s4.postimg.org/tjemhe0l9/Q02.png

2. ท่านมีความพึงพอใจ ต่อ คสช. ในการบริหารประเทศ เกือบครบ 5 เดือน ในระดับไหน?

How much satisfactions will you give with the performance of the National Council for Peace and Order (NCPO) during almost of its five months in power?

* ค่อนข้างพึงพอใจ (Quite Satisfied)

* พึงพอใจมาก (Very Satisfied)

* ไม่ค่อยพึงพอใจ (Not Quite Satisfied)

* ไม่พึงพอใจเลย (Unsatisfied)

* ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆ (No Opinion)ภาพขยาย:

http://s28.postimg.org/69du12fil/Q03.png

3. จากที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ เกือบครบ 5 เดือน ท่านมีความคิดเห็นในภาพรวมอย่างไร?

What are your general opinions about the NCPO's administration after completion of almost five full months?

* ยังคงทำหน้าที่ดูแล บริหารบ้านเมืองให้อยู่ในความเป็นระเบียบเรียบร้อยได้ดี
It did well to supervise and create stability and discipline in society.

* มีปัญหาหลายอย่างที่ต้องแก้ไข การทำงานจึงเป็นที่จับตามองและถูกวิพากษ์วิจารณ์
There were many problems that needed to be solved and the administration was under heavy public scrutiny.

* มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน มีผลงานต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่อง
Public could see its determination to perform.

* ประเทศชาติมีความแตกแยกมากกว่าเดิมและไม่สามารถทำการปรองดองได้ คสช. ไม่มีความสามารถในการบริหารประเทศอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความถูกต้องชอบธรรม
The nation is more divided and irreconcilable. NCPO does not have ability in governing the country in an effective and legitimately manner.

* ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆ (No Opinion)
ภาพขยาย:

http://s29.postimg.org/r9em07ksn/Q04.png

4. “จุดเด่น” ของ คสช. ที่บริหารประเทศ เกือบครบ 5 เดือน
NCPO's main strength after almost five full months:

* การทำงานที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด ชัดเจน
Its decisiveness and effectiveness to solve problems

* แก้ปัญหาที่มีมานานอย่างจริงจัง เช่น จัดระเบียบชายหาด บุกรุกป่า การผลักดันกฎหมาย
Its ability to solve longstanding problems such as the handing of beach affairs and forest trespassers..

* ประสบการณ์ในการทำงานมากขึ้น มีการปรับเปลี่ยนการทำงานให้เข้ากับสภาวะปัจจุบัน
NCPO's adaptability to work as its got more experience.

* ออกหมายเรียกประชาชนเพื่อทำการปรับทัศนคติ และ การอนุมัติการกู้ยืมเงินเพื่อพัฒนาประเทศ
Issued warrants or subpoenas to the individuals for attitude adjustments and authorized the borrowings for developing the country

* ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆ (No Opinion)


ภาพขยาย:

http://s27.postimg.org/ykazliahf/Q05.png

5. “ปัญหา/อุปสรรค” ในการดำเนินงานของ คสช.
Obstacles and challenges the NCPO faces:

* ยังคงถูกมองว่าเป็นการบริหารงานแบบรวบอำนาจ ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย
Decentralization of administrative power was anti-democratic

* ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา ทำให้การแก้ปัญหาปากท้องยากขึ้น
Progress had been hindered by the economic downturn

* การทำงานต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้า
In order to succeed, the NCPO needs cooperation from many sectors, which may delay progress.

* ปราศจากการตรวจสอบด้วยความโปร่งใส, เลือกปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมาย,ใช้อำนาจในทางที่ผิด และการปฎิบัติสองมาตรฐาน
Lack of transparency, selective enforcement, abuse of power and double-standard practices.

* ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆ (No Opinion)


ภาพขยาย:

http://s27.postimg.org/khy8y0jv7/Q06.png

6. สิ่งที่อยากฝากบอก คสช. เกี่ยวกับการบริหารประเทศ
Messages to the NCPO on governing the nation:

* เป็นกำลังใจและอยากให้ คสช.บริหารบ้านเมืองต่อไป
Offer blessings and support and want the administration to continue

* การแก้ปัญหาต่างๆควรคำนึงถึงผลดี-ผลเสียที่คนแต่ละกลุ่มจะได้รับ
In solving problems, it should consider positive and negative impacts on different social groups

* ขอให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรม ขจัดปัญหาทุจริตให้หมดไปจากสังคมไทย
Want to see a corruption-free administration that works with honesty and fairness.

* ยกเลิกกฎอัยการศึก และดำเนินการจัดการการเลือกตั้งให้เกิดขึ้นโดยเร็ว
Lift the martial law and expedite the general election.

* ไม่ขอแสดงความคิดเห็นใดๆ (No Opinion)คำถามที่ถามในการสำรวจโพลล์ ทั้งหมด 12 คำถาม
ภาพขยายอยู่ที่นี่ค่ะ
http://s30.postimg.org/tj4do1mip/10_16_2014_10_16_10_AM.png

งามหน้าไปทั่วโลก สื่อนอกตีข่าวคดีเกาะเต่า ตำรวจยังปฏิเสธว่าไม่มีการซ้อมผู้ต้องหา หลังจาก กสม.ร่วมกับคุณหญิง พญ.พรทิพย์ โรจนสุนันท์ ผอ.นิติวิทยาศาสตร์ และการไปพูดคุยกับผู้ต้องหาทั้งสองคนได้ข้อมูลตรงกันว่าเจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมซ้อม ทุบตี ทำร้าย

Post by CSI LA.


คลิปห้องข่าวฉุกเฉินรับอรุณ : ภรรยาผู้นำของไทย นราพร จันทร์โอชา ภริยาของพล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนอย่างไร มีบทบาทอย่างไรในการทำงานของพล.อ.ประยุทธ์

https://www.youtube.com/watch?v=2HVyYYAdy3g

Published on Oct 19, 2014
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พูดถึง "ภริยา" ต่อสาธารณะหลายครั้ง ล่าสุดบอก "ทะเลาะกับเมีย" ก่อนหน้านั้นบอก "เมียจะขอเลิก" จริงๆแล้ว "รศ.นราพร จันทร์โอชา" ภริยาของพล.อ.ประยุทธ์ เป็นคนอย่างไร มีบทบาทอย่างไรในการทำงานของพล.อ.ประยุทธ์ ตั้งแต่ก่อนหน้านี้จนถึงวันที่สามีเป็นนาย­กรัฐมนตรีวิเคราะห์โดยเทพชัย หย่อง, สมฤทัย ทรัพย์สมบูรณ์ และ ปัญญา ทิ้วสังวาลย์ ผู้สื่อข่าวสายความมั่นคง


บทวิเคราะห์มติชน : สอย 2 อดีตปธ. คสช.ใต้แรงกดดัน ′โรดแมป′ส่อวิบาก


ที่มา มติชนออนไลน์

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ได้ฤกษ์เปิดตัวกับโลกตะวันตกครั้งแรกด้วยการประชุมอาเซมที่อิตาลี 16-18 ต.ค.ที่ผ่านมา

มีทั้งภาพจับไม้จับมือกับนายกฯ จีนและญี่ปุ่น ผลเจรจาที่ให้ความมั่นใจเรื่องการลงทุนในแผนบริหารจัดการน้ำ รถไฟไฮสปีด ไปจนถึงการแก้กฎระเบียบสร้างความคล่องตัวในการลงทุน

และก็มีภาพการชุมนุมประท้วงของคนไทยและต่างชาติ ชูป้ายต่อต้าน พล.อ.ประยุทธ์ ชูป้ายต่อต้านการรัฐประหารในประเทศไทย รวมถึงมาทวงถามความคืบหน้าในการทำคดีสังหาร ฟาบิโอ โปเลงกี ช่างภาพอิสระชาวอิตาเลียนในเหตุการณ์สลายม็อบปี 2553

แม้จะมีความพยายามปฏิเสธจากไก่อู พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด และนายสุวพันธุ์ ยุวรรธนะ รมต.สำนักนายกฯ ว่าเป็นการประท้วงเรื่องอื่นเป็นหลัก

แต่โลกยุคนี้เชื่อมต่อกันหมดแล้วด้วยไฮเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร ความจริงบางอย่างเกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่รับรู้กัน ไม่ต้องรอใครมาปฏิเสธหรือยืนยัน

ภาพผลสำเร็จในการเจรจา และการประท้วงต่อต้านเป็นเรื่องเข้าใจได้ ผู้นำ คสช.ก็พูดย้ำแล้วย้ำอีกว่า มาด้วยสถานการณ์พิเศษ และสุดท้ายก็ต้องกลับสู่สภาพปกติ

อะไรพิเศษ อะไรปกติ เป็นเรื่องเข้าใจกันแล้ว

แรงหนุน-แรงต้านก็จะคู่ขนานกันไปแบบนี้ตลอดอายุของ คสช. อยู่ที่วิจารณญาณของ คสช.เองว่า จะเลือกฟังด้านไหน ถึงจะได้ความจริงและเกิดประโยชน์สูงสุด

แรงหนุน-แรงต้านไม่ได้มีเฉพาะภายนอกคสช.เท่านั้น ภายใน คสช.และเครือข่ายเอง ก็ยังเกิด "ศึกใน" ขึ้นมา

อาการนี้ กรุ่นๆ มาตั้งแต่การตั้ง สนช. การตั้ง สปช. ซึ่งหลายคนเห็นว่าตนเองลงทุนลงแรงไปไม่น้อยในช่วงชัตดาวน์ แต่ถึงเวลา กลับไม่มีตำแหน่งแห่งหน

เกิดกระแสโจมตี คสช.ด้วยเหตุผลต่างๆ ก่อจะเลยเถิดลามปามออกไป

เมื่อ คสช.ไม่ได้ตามล้างตามเช็ดอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ให้เด็ดขาดถอนรากถอนโคนอย่างที่กองเชียร์อยากจะเห็น

จึงเกิดการผลักดันให้องค์กรอิสระออกมาไล่เช็กบิล น.ส.ยิ่งลักษณ์ และบุคคลในรัฐบาลเดิม สภาชุดเดิม

ทำให้ คสช.เอง ไม่แฮปปี้กับบทบาทขององค์กรอิสระ เพราะเกรงจะลุกลามบานปลาย แล้วจะเป็นภาระของ คสช.ต้องเข้าไปแบกรับปัญหาอีก

ขนาดที่ คสช.เอง ออกคำสั่ง 63/2557 มาแตะเบรกเตือนบรรดาองค์กรอิสระว่า อย่ากระทำ 2 มาตรฐาน แต่คำสั่งนี้ ดูๆ ไป ก็ไม่ได้มีผลทางปฏิบัติ

เป็นที่รู้กันว่า องค์กรอิสระเองก็มี "แบ๊กอัพ" ที่บุคคลใน คสช.เอง เกรงอกเกรงใจ

กลายเป็นสภาพกลืนไม่เข้าคายไม่ออก

ขณะที่ภายในประเทศเอง การถอดถอน นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ อดีตประธานรัฐสภา และนายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภา ก็กลายเป็นประเด็นงัดข้อ ระหว่าง คสช.กับ กลุ่ม 40 อดีต ส.ว.และเครือข่ายอำนาจเดิม

ต้นเรื่อง มาจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ในปี 2556 ให้ ส.ว.มาจากเลือกตั้ง ที่กลายเป็นข้อหาล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตย

ป.ป.ช.สรุปสำนวนส่งให้ สนช.ถอดถอน แต่ สนช.สายทหาร ที่นำโดย พล.อ.นพดล อินทปัญญา เห็นว่า ไม่มีกฎหมายรองรับ เพราะรัฐธรรมนูญ 2550 ยกเลิกไปแล้ว และตำแหน่ง ส.ส.-ส.ว.ที่จะถอดถอนก็ไม่มีอยู่ในรัฐธรรมนูญ 2557 จึงไม่มีฐานให้อ้างอิง

เมื่อไม่มีฐานให้อ้างอิงก็ต้องลงมติว่า สนช.ไม่มีอำนาจถอดถอน ดีกว่าเดินหน้าโดยไม่มีอำนาจ จะกลายเป็นเงื่อนไขความรุนแรงในอนาคต

ขณะที่กลุ่มอดีต 40 ส.ว.และเครือข่ายที่ตามจองเวรกับพรรคเพื่อไทยมา ยืนยันว่า"ความผิด" ยังอยู่ ไม่ว่าจะมีกฎหมายหรือไม่

ในการประชุม สนช.เมื่อวันที่ 17 ต.ค.ที่ผ่านมา แม้ว่า สนช.ทหารเตรียมมาลงมติ เพื่อให้เรื่องจบๆ แต่สุดท้าย ต้องใช้วิธีประนีประนอม งดใช้ข้อบังคับที่กำหนดให้ สนช.วินิจฉัยว่าตนเองมีอำนาจหน้าที่หรือไม่ออกไปก่อน เพื่อเลี่ยงการลงมติ ที่จะทำให้เกิดบรรยากาศฝักฝ่ายใน สนช.

แต่ก็เป็นที่รับรู้กันแล้วว่า มีความเห็นต่างอย่างแน่นอน ภายในขั้ว คสช.เอง

และจะพัฒนาไปอย่างไร เป็นเรื่องที่น่าจับตา

ระยะเวลาตามโรดแมปที่ยังเหลืออยู่ นอกจาก คสช.จะต้องขับเคี่ยวกับขั้วการเมืองตรงข้ามแล้ว "ศึกใน" เอง ก็คงจะหนักหน่วงและเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆ

จากเดิมกำหนดคร่าวๆ ว่าจะเลือกตั้งในปี 2558 ขณะนี้ เชื่อว่าจะยืดยาวไปจนถึงกลางปี 2559 เพื่อจัดทำกฎหมายลูก และเตรียมการเลือกตั้ง

ก็ไม่แปลกที่บิ๊กตู่จะกล่าวกับทูตไทยในยุโรป ที่พบปะระหว่างไปร่วมประชุมอาเซมว่า อยากลาออก และจะไม่อยู่ให้เกินเวลาตามที่ตั้งใจไว้ แม้แต่วันเดียว

เพราะเข้าใจได้ว่า ยิ่งนานก็ยิ่งวิบาก เพราะภาระทางการเมืองเริ่มซับซ้อนและยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆ

และเห็นชัดว่า แรงกดดันจากทุกทิศทางเพิ่มความเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ

จากกลุ่มอำนาจเดิมและเครือข่าย อยากให้เช็กบิลระบอบทักษิณอย่างเด็ดขาด กลุ่มการเมืองอย่างพรรคเพื่อไทย เรียกร้องให้วางตัวเป็นคนกลางอย่างสมดุล ขณะที่กระแสต่างประเทศจะเรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้กลับสู่ประชาธิปไตยแบบสากล

การปฏิรูปที่ คสช.ถือเป็นธงสำคัญ ก็จะตีความต่างๆ กัน ตามจุดยืนของแต่ละฝ่าย

เรื่องท้าทายในห้วงต่อไปนี้ ก็คือ คสช.จะเลือกตัดสินใจอย่างไร ท่ามกลางแรงบีบ แรงกดดันจากแต่ละฝ่าย จึงจะบรรลุเป้าหมายที่ คสช.ต้องการอย่างไม่เสียฟอร์ม และไม่ทำให้ 22 พ.ค. "เสียของ" ไปพร้อมกัน

(มติชนรายวันฉบับวันที่ 19 ตุลาคม 2557)


เสื้อแดงทำกิจกรรมเล่นดนตรีเปิดหมวก รับบริจาคช่วยนักโทษการเมือง
ภาพจาก ข่าวสดออนไลน์ และ อานนท์ นำภา

เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 18 ต.ค. กลุ่มคนเสื้อแดงและทนายอานนท์ นำภา ทำกิจกรรมเล่นดนตรีเปิดหมวก ที่ถนนข้าวสาร เพื่อขอรับบริจาคเงินเข้ากองทุนช่วยเหลือนักโทษการเมืองและครอบครัว ขณะที่มีตำรวจนอกเครื่องแบบสังเกตการณ์อยู่ด้วย

 กิจกรรมดังกล่าวเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มคนเสื้อแดงผ่านโลกไซเบอร์ เคยจัดครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน และได้เงินบริจาคกว่า 2 หมื่นบาท ส่วนในครั้งนี้ สมาชิกหิ้วเครื่องดนตรีมาร่วมเล่นดนตรีเปิดหมวกกันอย่างสนุกสนานเช่นเดม มีผู้เข้าร่วมราว 30-40 คน และมีชาวต่างชาติร่วมบริจาคด้วย หลังจากอ่านป้ายข้อความที่เขียนเป็นภาษาอังกฤษ 

วันจันทร์, ตุลาคม 20, 2557

ช็อตเด็ดวันนี้ : ภาพประชาชนที่ไปร่วมงาน พระราชทานเพลิงศพ พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย พร้อมใจกันชูสัญลักษณ์ 3 นิ้ว


เฟซบุ๊ก บีบีซีไทย - BBC Thai รายงานข่าวพิธีพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฎร โดยใช้ภาพประกอบข่าว เป็นภาพประชาชนที่ไปร่วมงานพร้อมใจกันชูสัญลักษณ์ 3 นิ้ว ทั้งนี้ ในช่วงหลังรัฐประหารวันที่ 22 พฤษภาคม สัญลักษณ์ดังกล่าวเคยถูกใช้เพื่อต่อต้านรัฐประหารมาแล้ว

ทั้งนี้ เฟซบุ๊กบีบีซี พิมพ์ข้อความประกอบภาพว่า "วันนี้มีคนจำนวนมากไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพของ พ.อ. อภิวันท์ วิริยะชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฏร และอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่วัดบางไผ่ บางบัวทอง ที่ไม่ปรากฏในรูปคือเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่าสองร้อยที่ไปรักษาความปลอดภัยด้วย"
ที่มา รายงานข่าวจาก มติชนออนไลน์

ooo
ครั้งหนึ่งไม่นานมานี้... https://www.youtube.com/watch?v=_Jne2PHAWmw
....

กวีประชาไท: อภิวาทอภิวันท์

Mon, 2014-10-20 08:24
ที่มา ประชาไท

โดย ยังวัน

บันไดเมรุ ขั้นสุดท้าย คือปลายสุด
เป็นปลายจุด ส่งร่าง ก่อนห่างหาย
บ่งภาระ คาค้าง ยังไม่คลาย
จะสืบสาย สานต่อ จรมัน*
สามนิ้วชู บูชา กล้าประกาศ
อภิวันท์ อภิวาท ด้วยมาดมั่น
ภาระที่ ค้างคา จะฝ่าฟัน
เพื่อเบิกวัน ฟ้าใหม่ ชัยประชา
ฟังสิฟัง คนแสน เขาแค้นคับ
เสียงขานขับ เพลงสู้ ยิ่งกู่กล้า
มันใกล้กาล แตกดับ ใกล้ลับลา
ล้างวิโยค โลกหล้า ภราดร..
ส่งกันได้ ไกลสุด แค่จุดนี้
อภิวันท์ พลันชี้ อุทธาหรณ์
"เสรี"-"สู้" คู่ไว้ ใช่อ้อนวอน
นิรันดร คำ"สู้" คู่กับ"ชัย".

*จรมัน [จอระ-] (กลอน) ก. ทําให้มั่น, ทําให้แข็งแรง.

RED USA ขอน้อมส่งพี่เปียสู่สรวงสวรรค์

พี่เปียครับ
ณ สถานที่ซึ่งพวกเรามารวมตัวกันเพื่อส่งพี่เปียสู่สรวงสวรรค์ 
เป็นเวลาประมาณ 18.00 นาฬิกา หรือ 6 โมงเย็น
แสงตะวันกำลังลับขอบฟ้า บรรยากาศเริ่มสลัว ความมืดเริ่มสยายปีก และขยายตัวแผ่ซ่านเข้าครอบคลุมอย่างรวดเร็ว 
เนื่องจากในแอลเอย่างเข้าฤดูใบไม้ร่วงแล้ว
วันที่พวกเราน้อมส่งพี่เปียสู่สวรรคาลัยเป็นวันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2014 ตรงกับเวลาประมาณ 08.00 นาฬิกาของวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2014 ตามเวลาในประเทศไทย

สมาชิก RED USA ในแอลเอผู้มาร่วมส่งพี่เปียสู่สัมปรายภพ
ขอแนบใจมาร่วมกับพี่น้องประชาชนทั้งไทยและต่างชาตินับหมื่นคน 
ที่เข้าร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพพี่เปียในประเทศไทย 
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม 2014 นี้ด้วยเช่นกัน

RED USA จะรำลึกถึงวีรกรรมและอุดมการณ์ประชาธิปไตยของพี่เปีย 
พันเอก ดร. อภิวันท์ วิริยะชัย นายทหารผู้ครองยศพันเอกตั้งแต่อายุ 37 ปี 
ผู้มุ่งมั่นอยากเห็นประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตย 
ซึ่งน้อยนักจะปรากฎให้เห็นในบรรดาทหารไทย 
ไม่ว่าจะครองยศระดับใด

ตลอดระยะเวลากว่า 40 ปีที่ผ่านมา ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้ว่า ทหารไทยไม่เคยปกป้องประชาชน ไม่ใช่ทหารของประชาชน ประชาชนมือเปล่านับพัน นับหมื่นคนถูกทหารไทยฆ่าตายและบาดเจ็บพิการ

พี่เปียจึงกลายเป็น "หงส์ในฝูงกา" ของทหารด้วยกัน
ไม่ว่ารุ่นพี่หรือรุ่นน้อง
ไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์หรือทหารร่วมรุ่น ที่ตั้งข้อรังเกียจว่าพี่เปียเป็น "Ugly Duckling"

แต่พี่เปียมิใช่ลูกเป็ดขี้เหร่ พี่เปียเป็น "หงส์ที่สง่างาม" 
เหนือฝูงเป็ดและฝูงกา..รอบข้าง
เป็นทหารไทยที่ประชาชนเห็น สัมผัส และรับรู้จากประสบการณ์จริง
พี่เปียครับ
พวกเราภูมิใจและนับถือนายทหารประชาธิปไตยอย่างพี่
นอกจากพี่ไม่เคยเข่นฆ่าประชาชนไทยมือเปล่าด้วยกันเองแล้ว
พี่เปียยังเข้าร่วมชะตากรรมกับประชาชน
 
จำนนใจกับทหารสีเดียวกันที่มุ่งทำร้ายหมายเข่นฆ่า
ทนยอมให้พวกมันกลั่นแกล้ง ไล่ล่า 
ป้ายความผิดด้วยข้อกล่าวหาฉกรรจ์
เพียงเพราะต้องการให้ประชาชนตาดำๆ ได้รับความเป็นธรรม
และประชาธิปไตย

พี่เปียของน้องๆ
ขอเชิญพี่ขึ้นสู่สรวงสวรรค์
เข้าสู่ภวังค์แห่งทิพย์ที่อิ่มเอิบและสุขสงบ
ในสัมปรายภพ
จากนี้จนนิรันดร์

เสื้อแดงไม่มีวันตาย...ส่ง "อภิวันท์" ครั้งสุดท้าย แต่ไฉนมวลชนตะโกน"ยิ่งลักษณ์สู้ ๆ

เพลงเสื้อแดงไม่มีวันตาย
https://www.youtube.com/watch?v=PpyJUb0o538
Uploaded on Sep 8, 2010
เพลงเสื้อแดงไม่มีวันตาย ร้องโดย พันเอก.ดร.อภิวันท์ วิริยะชัยคอนเสิร์ตคนเสื้อแดง จากเพื่อนถึงเพื่อน ที่เขาตาโล พัทยา 04/09/2553
...

ส่ง "อภิวันท์" ครั้งสุดท้าย แต่ไฉนมวลชนตะโกน"ยิ่งลักษณ์สู้ๆ"
https://www.youtube.com/watch?v=rYkjlsgTKsM

เมื่อเวลา16.00น.วันที่ 19 ตุลาคม  ที่วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นประธานงานพระราชทานเพลิงศพ พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฏร และอดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย (พท.) ที่เสียชีวิต ด้วยโรคปอดติดเชื้อ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา โดยแกนนำนปช. อดีตรัฐมนตรี อดีตส.ส. และแกนนำพรรคเพื่อไทย เข้าร่วมงาน อาทิ พล.อ.ชวลิต ยงใจยุทธ อดีตนายกรัฐมนตรี นายปลอดประสพ สุรัสวดี อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นายวราเทพ รัตนากร อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ รักษาการหัวหน้าพรรคพท. นายภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรคพท. นายชวลิต วิชยสุทธิ์ รองเลขาธิการพรรคพท. นายชูศักดิ์ ศิรินิล หัวหน้าฝ่ายกฎหมายพรรคพท. นายคณิน บุญสุวรรณ คณะทำงานฝ่ายกฎหมายพรรคพท. นายจตุพร พรหมพันธ์ ประธานนปช. นางธิดา ถาวรเศรษฐ แกนนำนปช. นายวรชัย เหมะ อดีตส.ส.สมุทรปราการ พรรคพท. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายอุดมเดช รัตนเสถียร อดีตส.ส.นนทบุรี พรรคพท. น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล อดีตส.ส.บัญชีรสยชื่อ พรรคพท. นายสิงห์ทอง บัวชุม สมาชิกพรรคพท. และประชาชนจำนวนมาก
      
 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่น.ส.ยิ่งลักษณ์เดินทางมาถึงบริเวณพิธี ประชาชนที่มาร่วมงานต่างพากันตะโกนว่า "ยิ่งลักษณ์ สู้ๆ" ดังทั่วบริเวณ
       
ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า บริเวณเมรุมีการตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้สีแดงพันธ์มอคคาร่าเรด และดอกกล้วยไม้สีขาว พันธุ์ขาวสนาน ซึ่งเป็นดอกไม้ที่พ.อ.อภิวันท์ชื่นชอบ จำนวนทั้งหมด 65,000 ช่อตัวเลขเท่ากับอายุของพ.อ.อภิวันท์ที่เสียชีวิตลงในอายุ 65 ปี พร้อมทั้งมีการนำดอกกล้วยไม้วางบนแทนเป็นรูปพนมมือ จำนวน5 คู่ ตั้งเรียงบริเวณด้านหน้าเมรุ สื่อความหมายการเคารพนบนอบแก่แขกที่เดินทางมาร่วมในพิธี ด้านบนยังมีการนำดอกกล้วยไม้มาประดับเป็นเสาโรมันสีแดงและสีขาว โดยการประดับตกแต่งสื่อความหมาย แทนความบริสุทธิ์ ความรักชาติ ความศรัทธา ความสามัคคี และชายชาติทหารของพ.อ.อภิวันท์

....

งานศพอภิวันท์ วิริยะชัย ยิ่งใหญ่ นายกยิ่งลักษณ์เป็นประธาน

20 ตุลาคม 2557

บีบีซีไทย - BBC Thai

วันนี้มีคนจำนวนมากไปร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพของ พ.อ. อภิวันท์ วิริยะชัย อดีตรองประธานสภาผู้แทนราษฏร และอดีตสมาชิกพรรคเพื่อไทยที่วัดบางไผ่ บางบัวทอง ที่ไม่ปรากฏในรูปคือเจ้าหน้าที่ไม่ต่ำกว่าสองร้อยที่ไปรักษาความปลอดภัยด้วย

จากเฟซบุ๊ค Chumaporn Waaddao TK

จริง ๆ แล้วภาพนี้น่าสนใจ ในขณะที่ฉันอยู่ในพื้นที่บนเมรุเพื่อรอเก็บภาพบรรยากาศงาน จึงเห็นความเป็นมาเป็นไปโดยละเอียด

ใจกลางภาพคือ ยิ่งลักษณ์ ประธานในพิธีที่เดินขึ้นเมรุ เธอมาตอนสี่โมงในขณะที่ประชาชนมาตั้งแต่เที่ยง เธอเดินนำเพราะว่าเป็นประธานในพิธี สองข้างขนาบด้วยภรรยาและบุตรสาวของอภิวันท์ หลังจากนั้นก็มีนักการเมือง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นขั้วการเมืองฝั่งทักษิณทะยอยเดินตามมา


สองฝั่งขุดข้าราชการสีขาว คือข้าราชการที่ต้องยืน เดิน ในพิธี โดยเฉพาะการเชิญเพลิงพระราชทาน โฆษกพูดตลอดเวลาว่า ให้ประธานในพิธี พระภิกษุสงฆ์ และข้าราชการชุดขาวขึ้นวางดอกไม้จันทร์ก่อน หากมองเห็นฉัตรที่ถืออยู่ด้านข้าง นั่นเป็นพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ

แต่ทว่าสิ่งที่ทำให้รู้สึกขนลุกจริง ๆ คือประชาชนที่ขนาบทั่วบริเวณ หลายคนตะโกนคำว่า ยิ่งลักษณ์สู้ ๆ และจากคำสัมภาษณ์ชาวบ้านที่มา ก็จะบอกว่าพร้อมจะเดินทางต่อไปเพื่อประชาธิปไตย

เสียงของชาวบ้าน และ พลังของชาวบ้านที่อยู่ตรงหน้านั่นต่างหากที่ทำให้ภาพนี้มีความยิ่งใหญ่ ไม่ใช่หญิงสาวที่ถูกหุ้มไปด้วยเกราะป้องกันตัวอย่างยิ่งลักษณ์ไม่

ฉันเองมองยิ่งลักษณ์และตะโกนเช่นกันว่าสู้ ๆ หากแต่ฉันตะโกนคำว่า สู้ๆ สู้ๆ เพราะว่าใจที่ทั้งปวดปร่าและฮึกเหิมเรียกร้อง

ก่อนกลับมีพี่ผู้หญิงคนหนึ่งถามฉันว่า ถึงห้าหมื่นไหม ฉันตอบไปว่า ไม่ถึง เราอยู่เวทีการเคลื่อนไหวมานาน ดูรู้ว่าจำนวนเท่าไร เธอบอกฉันว่า "ไม่...วันนี้คนมาห้าหมื่น" ฉันตอบไปอีกว่า ไม่ถึงพี่ เรายอมรับกันเถอะ

การยอมรับไม่ได้หมายความว่าเรามาน้อย แต่หมายความว่าเราประเมินตัวเราอย่างซื่ิอสัตย์เท่านั้น

เก็บตกสองเรื่อง
* พี่ที่ใส่เสื้อเเดงสองคนไม่ได้เข้าไป เสียงบ่นไกล ๆ ว่ามีการขวางไม่ให้เข้า
หน้าประตู มีคำว่า ที่จอดรถ VIP และในห้องก็แบ่งกันอย่างชัดเจนระหว่างคน VIP และคน ไม่ VIP
*ระหว่างที่ บก. เดินเข้ามาในห้อง VIP มีเสียงตามหลังว่า ใช่ พาไปสวัสดีแล้วให้เดินออกไปเลย ! แต่ขณะที่ท่านเดินออกไปนอกห้อง เสียงโห่ร้องต้อนรับกลับดังไปทั่ว

RIP- อภิวันท์ วิริยะชัย--ประชาชนมาเพื่อส่งท่านเดินทางต่อ
เหมือนที่เราต้องเดินทางต่อ


วันอาทิตย์, ตุลาคม 19, 2557

คนไทยที่ยุโรปกร่างใช้กฎหมายมาตรา 112 เล่นงานกันมากเกินไปแล้ว

ที่มา เฟซบุ๊ค Junya Yimprasert ถามว่าทำไมคนไทยที่ต่างแดน ... 

ทำได้เพียงทำกิจกรรมเยินยอผู้นำหรือเทิดพระเกียรติในหลวง แม้ว่าจะมีคนไทยจำนวนเยอะกว่า ที่รับรู้เรื่องราวและอยากจะออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยให้ประเทศไทยกันจะแย่

สถานการณ์ในยุโรปในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้คือ

พวกคลั่งเจ้า และคลั่งทักษิณบางคน ได้ที่ขี่หลังมาตรา 112 มาใช้ในการคุกคามและปรามคนไทยด้วยกันเอง แม้จะอยู่ที่ต่างแดน

ทั้งในนอเวย์ ฟินแลนด์ อังกฤษ เยอรมัน หรืออิตาลี กลุ่มคนคลั่งเจ้าเหล่านี้ ข่มขู่คุกคามคนไทย ที่ออกหน้าออกตาเรื่องเรียกร้องประชาธิปไตยของไทยอย่างเปิดเผย และอย่างบ้าคลั่ง ถึงขั้นลุกขึ้นมาทำร้ายคนไทยที่ประกาศตัวไม่รักเจ้าในที่สาธารณะ ใช้เฟซบุ๊คข่มขู่ว่าจะแจ้งความจับด้วยมาตรา 112

นี่จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่คนไทยที่ยุโรป ที่ยังมีสายสัมพันธ์กับเมืองไทย และยังต้องกลับเมืองไทย จึงเหมือนถูกปิดปากไปด้วย แม้ว่าจะอยู่ในประเทศที่มีเสรีภาพก็ตาม

ตราบใดที่กฎหมายมาตรา 112 ยังอยู่ 
มันจะถูกใช้เป็นเครื่องมืออันสำคัญของเผด็จการและอำมาตย์ ในการกดหัวและปิดปากคนไทย

ปลดล็อคประเทศไทย
ต้องทำให้กฎหมายมาตรา 112 ถูกยกเลิก หรือหมดความศักดิ์สิทธิ์ลงไป นั่นหมายความว่า คนไทยไม่ยอมให้กฎหมายตัวนี้ถูกใช้ข่มขู่ คุกคาม กันได้อย่างไม่มีการตอบโต้

ที่ยุโรป เราตอบโต้คนที่คุกคามและทำร้ายเราด้วยกฎหมายมาตรา 112 ของไทย ได้ด้วยการกดเบอร์สายด่วน 112 เพื่อขอความช่วยเหลือจากตำรวจ และช่วยกันจัดการสงบปากพวกคนคลั่งเจ้าไทยที่ยุโรป ด้วยกฎหมายของยุโรป

ถ้าคนไทยที่มาอยู่ยุโรปแล้ว ยังไม่เคารพกฎหมายยุโรป ยังพยายามเหยียบหัวคนไทยด้วยกันเอง เพราะคิดว่าถือไพ่เหนือกว่าเพราะมี 112 ถ้าละเมิดกฎหมายยุโรป ก็คงถูกจัดการอย่างจริงจังตามกฎหมายนะฮะ ...
และผมคิดว่า ถ้าพวกท่านจะกลับไปอยู่ประเทศไทย ทหารไทยคงยินดีต้อนรับพวกท่านแน่ๆ ครับ