วันศุกร์, พฤษภาคม 30, 2557

ประยุทธ์ไม่ยอมให้สถานทูตเบลเยี่ยม เข้าพบคนเบลเยี่ยมที่ถูกทหารจับกุมตัว "เรื่องนี้มันถึงนานาชาติ" แน่ๆ


30 พฤษภาคม 2557


สวัสดีประชาธิปไตย
สวัสดีประชาธิปไตย

สวัสดีประชาธิปไตย