วันอาทิตย์, มีนาคม 12, 2560

เคยฟังยัง... พุทธะอิสระ ลั่น!! "ธัมมชโย มันลงมาจาก "สวรรค์" มาปราบมาร กูขึ้นมาจาก "นรก" มาปราบมึง"https://www.facebook.com/OnMeFC/videos/1901602266736541/

ooo
ooo

เวอร์ชั่นเต็ม...https://www.facebook.com/JunEverything/videos/793906234107100/