วันพฤหัสบดี, พฤศจิกายน 03, 2559

หยดน้ำตา และ คำพูดจากใจ ของลูกผู้หญิง ที่ชื่อยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เยี่ยมเยือนเกษตรกรและรับฟังปัญหาชาวนาจังหวัดอุบลราชธานี ที่ได้รับความเดือดร้อนจากวิกฤตราคาข้าวตกต่ำ





https://www.facebook.com/tv24official/videos/1194295343963799/





https://www.facebook.com/arm.funnyleaf/videos/714107065408577/