วันอาทิตย์, สิงหาคม 07, 2559

แถลงท่าที นปช. อย่างเป็นทางการ หลังประชามติ



https://www.facebook.com/Jatuporn.UDD/videos/899350286843733/




https://www.facebook.com/Jatuporn.UDD/videos/899364123509016/






.....

รัฐธรรมนูญผ่านน่าจะนอนตายตาหลับ

มิตรสหายท่านหนึ่ง