วันอาทิตย์, มกราคม 19, 2557

ความเคลื่อนไหวผิดปกติทางทหาร ผบ.ทบ.สั่งหน่วยที่เคยก่อรัฐประหารซ้อมรบในราบ11เริ่ม21มกราคมนี้โดย นายทหารฝ่ายประชาธิปไตย

"ผบ.ทบ.เขาคงคิดว่ารุ่นพี่ๆกินหญ้า และพลเรือนไม่รู้เรื่องการทหาร จึงทำเช่นนี้"นายทหารยศพลเอกคนหนึ่ง กล่าวถึงการ"เคลื่้อนไหวทางทหาร"ที่จับสัญญาณได้ว่า "ผิดปกติ" พร้อมกับเตือนว่า "เลิกเอากองทัพเข้าไปยุ่งกับการเมือง"

ทั้งนี้มีความเคลื่อนไหวทางทหารที่บรรดาแวดวงนายทหารระดับสูงในกองทัพถือว่า"เคลื่อนไหวผิดปกติ" เมื่อกองทัพบก โดย ศปก.ทบ. สั่งการให้ พล.ม.2 รอ. และ ศม. คง ถ.พร้อมพลประจำ และให้ พล.ร.2 รอ. คง BTR พร้อมพลประจำ เพื่อทำการฝึก ชุดรบ ร.-ถ. ที่ ร.11 รอ.ตั้งแต่วันที่ 21มกราคม-31มีนาคม 2557 โดยมี ศม. และ พล.ร.2รอ.รับผิดชอบการฝึก

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวนั้น ถูกตั้งข้อสังเกตจากนายทหารที่สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยว่า"เริ่มออกอาการอีกแล้วผบ.ทบ." สั่งฝึกชุดรบ ร.-ถ.ที่ ร.11 รอ. แสดงถึงแนวคิดที่ไม่เข้าท่า เพียงต้องการที่จะคงกำลังพลที่เคยร่วมในการรัฐประหารไว้ ถึงกับเพิ่มการฝึกพิเศษขึ้นมาโดยไม่คำนึงถึงความสมเหตุสมผล

พร้อมกับให้ข้อสังเกตถึงความไม่เข้าท่าดังนี้

1)การฝึกชุดรบร.-ถ. เป็นการฝึกผสมเหล่าที่ตัองการผสมผสานคุณลักษณะของเหล่าที่มีทั้งอำนาจการยิง,ความรวดเร็วในการเคลื่อนที่,การดำเนินกลยุทธ,การมีเกราะป้องกัน

พื้นที่ในการฝึกที่เหมาะสมคือที่สนามฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก ลพบุรีไม่ใช่ร.11รอ.นอกจากจะเป็นการฝึกการรบในเมือง

2)ระยะเวลาในการฝึกพิเศษประมาณ 40 วัน

ไม่เคยมีการฝึกที่ใช้ระยะเวลานานมากขนาดนี้ ทหารบางเหล่าเวลาการฝึกทั้งปียังไม่เท่าการฝึกครั้งนี้ครั้งเดียว

3)ไม่เคยมีการฝึกด้วยหน่วยขนาดใหญ่ระดับกองพลมาก่อน

เคยมีแต่การฝึกในระดับกองร้อย

4)การฝึกในระดับกองพลจะต้องทำเป็นแผน การศึกษาหลักนิยมของเหล่า  งบประมาณ,การเคลื่อนย้าย ไม่ใช่มาสั่งให้ฝึกโดยไม่เตรียมการ

ผบ.ทบ.ต้องเลิกเอากองทัพเข้าไปยุ่งกับการเมืองเถิดครับ