วันอาทิตย์, ธันวาคม 15, 2556

พันทิป: มาทำข้อสอบ ทดสอบความรู้ ก่อนเลือกตั้ง

มาทำข้อสอบ ทดสอบความรู้ ก่อนเลือกตั้ง เพื่อยกระดับแบ่งแยกดินแดน เอ้ย แบ่งแยกคนด้วยกระดาษแผ่นเดียวครับ
โดย พ่อค้าโนบิ1. ท่านคิดว่า คดีใดต่อไปนี้ สร้างความเสียหายต่อแผ่นดิน มากที่สุด ?
ก. เซ็นต์ชื่อให้เมีย เพื่อไปประมูลที่ดินรัชดา
ข. ฮุบเขายายเที่ยง
ค. ฮุบเขาแพง
ง. แจกที่ดินสปก.4-01 ให้นายทุน
จ. บริหาร ปรส. เสียหาย 6 แสนล้าน
ฉ. ทุจริต โรงพัก และแฟลตตำรวจ ทั่วทั้งประเทศ
ช. โกงงบประมาณ สร้างสนามฟุตซอส ไม่เสร็จสักที (ทุบแล้วสร้าง)

2. ในสมัยรัฐบาลใด แจกที่ดิน สปก.401 ให้นายทุนคนสนิท ?
ก. รัฐบาลไทยรักไทย สมัย ทักษิณ
ข. รัฐบาลพลังประชาชน สมัย สมัคร
ค. รัฐบาลเพื่อไทย สมัย ยิ่งลักษณ์
ง. รัฐบาลประชาธิปัตย์ สมัย ชวน
จ. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย บรรหาร
ช. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย ชาติชาย

3. ในสมัยรัฐบาลใด ? ขายทรัพย์สิน ปรส. ที่มีมูลค่า 851,000 ล้านบาท ให้แก่ต่างชาติ ในราคา 190,000 ล้านบาท (โดยออกกฎระเบียบไม่ให้เจ้าของคนไทยซื้อ อ้างว่าเพื่อไม่ให้เสียนิสัยจากการทำขาดทุนแล้วซื้อคืนได้ในราคาแสนต่ำที่ต่างชาติซื้อได้เช่นนั้น ทั้งที่เจ้าของคนไทยไม่ได้ทำขาดทุนเอง แต่เป็นผลมาจากช่องโหว่ของนโยบายเสรีทางการเงินของรัฐบาลในขณะนั้นที่เปิดเสรีแต่ตรึงค่าเงินบาท ทำให้มีผู้เข้าไปติดกับดักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนยากจะแก้ไขโดยไม่เสียหาย และกำหนดเงื่อนไขที่ทำให้คนไทยทั่วไปในเวลาวิกฤติเช่นนั้นยากที่จะซื้อได้ โดยขายรวมหลายกิจการเข้าด้วยกัน ต้องใช้เงินจำนวนมาก ผู้ประกอบการต่างๆ ไม่สะดวกจะซื้อกิจการที่ไม่อยู่ในแนวธุรกิจของตน คดีทรัพย์สิน ปรส. จะหมดอายุความในวันที่ 21 เดือนมิถุนายน 2557)
ก. รัฐบาลไทยรักไทย สมัย ทักษิณ
ข. รัฐบาลพลังประชาชน สมัย สมัคร
ค. รัฐบาลเพื่อไทย สมัย ยิ่งลักษณ์
ง. รัฐบาลประชาธิปัตย์ สมัย ชวน
จ. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย บรรหาร
ช. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย ชาติชาย

4.  GT 200 (เครื่องตรวจจับวัตถุระเบิด ยาเสพติด และอื่นๆ) จัดซื้อราคาเครื่องละ 900,000-950,000 บาท จำนวน 466 เครื่อง
 เป็นเงิน 419.5 ล้านบาท ในสมัยรัฐบาลใด ?

ก. รัฐบาลไทยรักไทย สมัย ทักษิณ
ข. รัฐบาลพลังประชาชน สมัย สมัคร
ค. รัฐบาลเพื่อไทย สมัย ยิ่งลักษณ์
ง. รัฐบาลประชาธิปัตย์ สมัย มาร์ค
จ. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย บรรหาร
ช. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย ชาติชาย

5.  รัฐบาลใด ? ทำน้ำมันปาล์มขาดตลาด และอนุมัติจ่ายชดเชย 9 บาทต่อลิตร ให้ผู้ประกอบการ และให้จำหน่ายน้ำมันปาล์มในราคา 47 บาทต่อลิตร สูงกว่าราคาก่อนขาดตลาด 38 บาทต่อลิตร คือราคาสูงกว่าเดิมอีก 9 บาทต่อลิตร  รวมเป็นผลประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการ 18 บาทต่อลิตร ทั้งนี้ครอบครัวของเลขาธิการของพรรครัฐบาลในขณะนั้น เป็นผู้ประกอบการธุรกิจน้ำมันปาล์มรายใหญ่ที่สุดของประเทศ
ก. รัฐบาลไทยรักไทย สมัย ทักษิณ
ข. รัฐบาลพลังประชาชน สมัย สมัคร
ค. รัฐบาลเพื่อไทย สมัย ยิ่งลักษณ์
ง. รัฐบาลประชาธิปัตย์ สมัย มาร์ค
จ. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย บรรหาร
ช. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย ชาติชาย

6. นายกคนใด หนีทหาร ซ้ำยังใช้เอกสาร สด.9 ปลอม สมัครเข้ารับราชการในตำแหน่งอาจารย์ที่โรงเรียนนายร้อย จปร. แต่ลาไปต่างประเทศ 3 ครั้ง รวมลากิจ 221วัน มีเวลาทำงานแค่ 35 วัน รับเงินเดือนหลวงเต็ม
ก. ทักษิณ
ข. ชวน
ค. สุเทพ
ง. บรรหาร
จ. ยิ่งลักษณ์
ช. มาร์ค

7.  รัฐบาลใด ? ทุจริตการสร้างโรงพักทดแทน ในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 8 พบว่า สถานีตำรวจ 396 สถานี และ แฟลตตำรวจ 163 แฟลต ยังดำเนินการก่อสร้างไม่เสร็จสิ้น และผู้รับเหมาะได้ทิ้งการก่อสร้างดังกล่าวไปแล้ว ยังไม่ได้รับงบประมาณมาสนับสนุน จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งๆ ที่มีการเบิกจ่ายไปก่อนหน้านี้ จึงเชื่อว่าน่าจะมีการทุจริตเกิดขึ้น โดยได้รับผลประโยชน์กว่า 1,000 ล้านบาท
ก. รัฐบาลไทยรักไทย สมัย ทักษิณ
ข. รัฐบาลพลังประชาชน สมัย สมัคร
ค. รัฐบาลเพื่อไทย สมัย ยิ่งลักษณ์
ง. รัฐบาลประชาธิปัตย์ สมัย มาร์ค
จ. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย บรรหาร
ช. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย ชาติชาย

8. นายกคนใด ที่มีน้องชายโกงธนาคาร และหนีจนหมดอายุความ ?
ก. ทักษิณ
ข. ยิ่งลักษณ์
ค. มาร์ค
ง. ชวน

9. สส. ท่านใด ที่มีแม่ โกงเงินธนาคาร 4,000 ล้านบาท แล้วหนีจนหมดอายุความ ?
ก. ทักษิณ
ข. ยิ่งลักษณ์
ค. มาร์ค
ง. ชวน
จ. อรรถวิชญ์

10. พ่อ ของ สส. ท่านใด ? ถูกไล่ออกจากราชการตำแหน่งอธิบดีกรมศุลกากรในความผิดทุจริตภาษีรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศ
ก. ทักษิณ
ข. ยิ่งลักษณ์
ค. ชวน
ง. มาร์ค
จ. กรณ์

11. พ่อของสส. ท่านใด ? ถูกไล่ออกจากราชการตำแหน่งกรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ในความผิดทุจริตต่อหน้าที่
ก. ทักษิณ
ข. ยิ่งลักษณ์
ค. ชวน
ง. มาร์ค
จ. ชวนนท์

12. แม่ ของ สส. ท่านใด ? ถูกฟ้องร้องดำเนินคดีฉ้อโกงเช็ค
ก. ทักษิณ
ข. ยิ่งลักษณ์
ค. ชวน
ง. มาร์ค
จ. ศิริโชค

13. รัฐบาลใด ? ไม่ให้ดำเนินคดีภาษีบุหรี่ต่างประเทศ อ้างว่าจะขัดระเบียบองค์การค้าโลก (หนังสือพิมพ์ไทยรัฐตั้งคำถามว่ามีความจำเป็นอะไรที่ผู้ใกล้ชิดของนายกในขณะนั้น ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการรัฐประหาร เข้าไปวุ่นวายกับอัยการในการดำเนินคดีบริษัทบุหรี่ต่างประเทศเลี่ยงภาษี จนอัยการสั่งไม่ฟ้องคดี ทำไมไม่ให้อัยการดำเนินการไปตามหน้าที่ตามปกติไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยว  บริษัทนี้เคยถูกดำเนินคดีแจ้งราคาเป็นเท็จ  มีผลให้ภาษีที่คิดจากราคาต้นทุนนำเข้าน้อยกว่าที่ควร ต้องจ่ายค่าปรับไปแล้วถึง 700 ล้านบาท  แจ้งราคานำเข้าประเทศไทย 7.80 บาท  นำเข้ามาเลเซีย 19.95 บาท  นำเข้าสิงคโปร์ซองละ 20 บาท บุหรี่ยี่ห้อเดียวกัน ผลิตจากบริษัทเดียวกัน รายหนึ่งแจ้งราคานำเข้าประเทศไทยซองละ 7.80 บาท  อีกรายแจ้งราคานำเข้าประเทศไทยซองละ 27.46 บาท)
ก. รัฐบาลไทยรักไทย สมัย ทักษิณ
ข. รัฐบาลพลังประชาชน สมัย สมัคร
ค. รัฐบาลเพื่อไทย สมัย ยิ่งลักษณ์
ง. รัฐบาลประชาธิปัตย์ สมัย มาร์ค
จ. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย บรรหาร
ช. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย ชวน

14. รัฐบาลใด ? ทุจริตจัดซื้อเสาธงชาติ ต้นละ 500,000 บาท ทั้งๆที่ราคาจริงๆ แค่ต้นละ 20,000 บาท
ก. รัฐบาลไทยรักไทย สมัย ทักษิณ
ข. รัฐบาลพลังประชาชน สมัย สมัคร
ค. รัฐบาลเพื่อไทย สมัย ยิ่งลักษณ์
ง. รัฐบาลประชาธิปัตย์ สมัย มาร์ค
จ. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย บรรหาร
ช. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย ชวน

15. นักการเมืองท่านใด ? ที่สร้างสนามฟุตซอสไม่เสร็จ ทุบแล้วสร้าง จนขายหน้าชาวโลก
ก. ทักษิณ
ข. ยิ่งลักษณ์
ค. มาร์ค
ง. สุขุมพันธฺ์

16. นายกรัฐมนตรีท่านใด ? ออกไปต้อนรับม็อบชาวนา ด้วยการปล่อยหมาไปกัดชาวนา และไม่เคยรับผิดชอบในการกระทำ
ก. ทักษิณ
ข. ยิ่งลักษณ์
ค. มาร์ค
ง. ชวน

17. รัฐบาลใด ? กู้เงินมิยาซาว่า มาผลาญเล่น โดยไม่ได้อะไรเลย ?
ก. รัฐบาลไทยรักไทย สมัย ทักษิณ
ข. รัฐบาลพลังประชาชน สมัย สมัคร
ค. รัฐบาลเพื่อไทย สมัย ยิ่งลักษณ์
ง. รัฐบาลประชาธิปัตย์ สมัย มาร์ค
จ. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย บรรหาร
ช. รัฐบาลพรรคชาติไทย สมัย ชวน

18. ลูกนักการเมืองท่านใด ? ถูกดำเนินคดีข้อหา ฮุบเขาแพงของแผ่นดิน ?
ก. โอ๊ค ลูกชาย ทักษิณ
ข. ไปค์ ลูกชาย ยิ่งลักษณ์
ค. ปลื้ม ลูกชาย  ชวน
ง. แทน ลูกชาย สุเทพ

19. นักการเมืองพรรคใด ? เอาเอกสารปลอม มาถล่มบรรหารในสภา ?
ก. ไทยรักไทย
ข. เพื่อไทย
ค. ประชาธิปัตย์
ง. ชาติไทย

 เอาละ แค่นี้ก่อน  ปรี๊ด ปรี๊ ปรี๊ดดดดดดดดดดดด