วันเสาร์, กรกฎาคม 13, 2556

พสกนิกรปีติชมพระบารมีฟ้าหญิงเล็กอินพระstagram

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี "ฟ้าหญิงเล็ก"ทรงโพสต์รูปในพระอิริยาบถสบายๆลงในinstagram และทรงร่วมสมัยในการนำapplicationติ๊กเกอร์ประกอบภาพ เป็นที่ปลาบปลื้มปิติแก่พสกนิกรชาวไทยผู้พบเห็นเป็นล้นพ้น ที่ได้เฝ้าแหนชมพระบารมีอย่างใกล้ชิด


คุณรรธน์ รักษ์


Follow Instagram....ตามรอยพระบารม

*******
เรื่องเกี่ยวเนื่อง:

พระราชInstagramทูลกระหม่อมทรงพระฮ็อตทะลุแสน กับปรากฎการณ์น่ารักจุงเบยเพคะ สไตล์ไทย ๆ

ทรงพระฮ็อต-Instagramของทูลกระหม่้อมหญิงอุบลรัตน์ มีพสกนิกรชาวไทยตามชื่นชมพระบารมีทะลุหลักแสนแล้ว ล่าสุดมีพสกนิกรผู้ติดตามชมพระบารมี 138,406 ราย