วันอังคาร, กรกฎาคม 16, 2556

พลตรีหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ผู้ประสบความสำเร็จในงานราชการอย่างรวดเร็ว ปีเดียวพุ่งพรวด

ภาพของสตรีที่เชื่อกันว่าคือว่าที่พันเอกหญิงสุทิดา วชิราลงกรณ์ ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในหน้าที่ราชการรวดเร็วจนคนไทยให้ความสนใจ โดยเมื่อเดือนเมษายน 2555 เธอมียศเป็นพันตรีหญิง ต่อมาในวันที่ 5 ธันวาคมปีเดียวกัน มียศเป็นว่าที่พันเอกหญิง


Phoenix Griffin

เธอ เพิ่งไป เชียงใหม่ มาครับ ไป กะ ตระกูล ณ เชียงใหม่

เป็น นักบินหญิง ด้วย
เจ้า เชียงใหม่เค้า รับรอง กันอยุ่

ยศจากเรืออากาศตรี ยศเดิมครับ
ถามที่ ค่ายกาวิละ สิ เค้าลือกันแซด)

ปีที่แล้วยังเป็น พันตรี อยู่เลย ปีนี้ ขึ้นเป็นพันเอกแล้ว

.........
หมายเหตุเพิ่มเติม:ล่าสุดเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ราชกิจจานุเบกษา ได้ลงประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีพระราชทา่นเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่"พลตรีัหญิง"สุทิดา วชิราลงกรณ์ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้ถวายงานแด่สมเด็จพระบรมฯด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดี มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ทรงมอบหมาย ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจและเสียสละ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ถวายงานสืบไป