วันศุกร์, กรกฎาคม 19, 2556

พระบรมฯเสด็จพร้อมด้วยพระวรชายาเปิดนิทรรศการ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเป็นประธานพิธีเปิดแสดงนิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 - 20 กรกฎาคม 2556 โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ ผู้แทนหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน เฝ้าฯรับเสด็จ ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร ศูนย์ราชการ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2556 [ภาพข่าว-No.3141]

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเสด็จเป็นประธานพิธีเปิดศาลปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี (19 กรกฏาคม 2556)