วันเสาร์, กรกฎาคม 06, 2556

ณ เส้นทางเดินเผชิญหน้า


ณ เส้น ทางเดิน เผชิญหน้า
ผู้กล้า ฮึกโหม โถมใส่
มุ่งมั่น ธงปัก หลักชัย
ต่างไม่ ยอมอ่อน ผ่อนปรน

ณ เส้น ทางเดิน เผชิญหน้า
นํ้าตา เลือดนอง กองถนน
สงคราม แพ้ชนะ ปะปน
ไม่พ้น ความตาย รายทาง...

ณ จุด สุดท้าย ปลายฝัน
หํ้าหั่น อลเวง เคว้งคว้าง
เสีรีภาพ ไกลเหมือน เลือนลาง
ฝันค้าง ยินเพียง เสียงปืน

ณจุด สุดท้าย ใจสิ้น
แผ่นดิน ระทม ขมขื่น
เลือดนอง สองฝั่ง พังครืน
กลํ้ากลืน สุดท้าย ใครชนะ.......
โดย คุณนายตื่นสาย 
Photograph by  Suhaib Salem/Reuters