วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 04, 2556

แอ๊ดบาวพลาดแล้วเรื่องที่ดินอุเทนถวายกับจุฬา


สุดท้ายจุฬาควรสร้างอนุสาวรีย์จอมพลป. ขึ้นที่หน้าตึกอธิการบดี (ฝั่งตรงข้ามกับอนุสาวรีย์ 2 รัชกาล) เพื่อรำลึกถึงบุญของของท่านผู้นี้ที่ทำให้จุฬาร่ำรวยมาจนถึงทุกวันนี้ (ภาพประกอบ:อนุสาวรีย์จอมพลป.ที่จังหวัดเพชรบูรณ์)
คุณ“แอ๊ด คาราบาว” ยืนยง โอภากุล ศิษย์เก่าอุเทนถวาย ที่คัดค้านการที่จุฬาจะไล่ที่ จับประเด็นผิดครับ ที่บอกว่า

..................
“สถาบันนี้เป็นสถาบันที่มีเกียรติในหลวงเป็นคนตั้ง อยู่ดีๆ จะไปย้ายได้ไง จะไปยึดอะไรจอมพล ป. เพราะจอมพล ป. ก็เป็นคนที่ถูกเนรเทศออกนอกประเทศ แล้วเอาเศษกระดาษนี่มาอ้างมันไม่มีความหมายหรอกเพราะในหลวงพระราชทานให้ก็คือให้ และคุณก็รับรู้โดยปริยาย เป็นธรรมชาติยิ่งกว่าตุลาการใดๆ ทั้งสิ้น มันไม่ต้องมีเอกสารใดๆ มาหรอก มันคือสิทธิของอุเทนเต็มร้อยเลย ก็มารบกันดิ เอาสิศิษย์จุฬาฯ มารบกับศิษย์อุเทน ถ้าจะเกิดเป็นเรื่องเป็นก็เป็นสิไม่เห็นเป็นไร อุเทนก็พร้อมอยู่แล้ว เราไม่ยุ่งอยู่แล้วแต่ให้กำลังใจศิษย์อุเทนทั้งหมด”

“กับเพลงที่แต่งออกมาเนื้อหามันก็ตามนั้น ลองไปพิจารณาดูเอาเอง เราเป็นชาวพุทธอย่าโกหกอย่าตอแหลมาพูดความจริงกันดีกว่า ความโลภมันบังตา มันเป็นนายทุนที่อยู่ในคราบของนักบุญที่ทำเป็นครูบาอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหา แต่จริงๆ มันคือนายทุนซากเดนของทุนนิยมที่ไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบ นี่มันคือความเสื่อมของจุฬาฯ”


http://www.manager.co.th/Entertainment/ViewNews.aspx?NewsID=9560000079080&utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

.....................
ปัญหาคือจอมพลป. "ยึด" ที่ดินจาก สำนักงานทรัพยสินส่วนพระมหากษัตริย์ (โดยการบังค้บซื้อ) ในปี 2482 โดยออกพระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินในส่วนพระมหากษัตริย์ ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให้เป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ดูกันชัด ๆ พระราชบัญญัติโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตำบลปทุมวัน อำเภอปทุมวัน จังหวัดพระนคร ให้เป็นของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พุทธศักราช 2482 พร้อมแผนทีประกอบ
(ที่มา:ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 หน้า 1365-1366 วันที่ 30 
30 ตุลาคม 2482

มาตรา 3 ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ระบุว่า

"ให้โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินอันเป็นทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ตำบลปทุมวัน จังหวัดพระนคร 3 แปลง คือ แปลงที่ 1 ทิศเหนือจดถนนพระรามที่ 1 ทิศใต้จดถนนพระรามที่ 4 ทิศตะวันออกจดคลองอรชร ทิศตะวันตกจดถนนพญาไท แปลงที่ 2 ทิศเหนือจดถนนพระรามที่ 1 ทิศใต้จดถนนพระที่ 4 ทิศตะวันออกจดถนนพญาไท ทิศตะวันตกจดถนนพระรามที่ 6 แปลงที่ 3 ทิศเหนือจดถนนพระรามที่ 1 ทิศใต้จดถนนพระที่ 4 ทิศตะวันออกจดถนนพระรามที่ 6 ทิศตะวันตกจดคลองสวนหลวง รวมเนื้อที่ประมาณ 1,196 ไร่ 32 ตารางวา ปรากฏแนวเขตตามแผนที่ท้ายพระราชบัญญัตินี้ ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย"

โดยมีวัตุประสงค์ "เพื่อเป็นสถานศึกษาและค้นคว้าในศาสตร์ต่างๆ และเพื่อจะส่งเสริมวิชาชีพชั้นสูงและทำนุบำรุงวัฒนธรรมแห่งชาติสืบไป"

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 56 หน้า 1365-1366 วันที่ 30 ตุลาคม 2482

ถ้าจอมพลป.ไม่ยึดที่ดินมานั้นไม่ได้รับประกันว่า ปัจจุบันสำนักงานทรัพย์สินจะให้อุเทนถวาย อยู่ต่อ หรือไม่คิดค่าเช่าในราคาแพงจนอุเทนอยู่ไม่ได้ (การประปานครหลวงตรงแม้นศรีก็ต้องออกเพราะทรัพย์สินขึ้นค่าเช่า) 

สิ่งที่แอ๊ด ควรเรียกร้องคือถ้าจุฬาอยากได้ที่เพิ่ม ให้จุฬาไปเอาที่ดินที่มิได้ใช้เพื่อ "สถานศึกษาและค้นคว้าในศาสตร์ต่างๆ" เช่น สยาม หรือมาบุญครอง มาใช้แทน

http://www.property.chula.ac.th/web/


สุดท้ายจุฬาควรสร้างอนุสาวรีย์จอมพลป. ขึ้นที่หน้าตึกอธิการบดี (ฝั่งตรงข้ามกับอนุสาวรีย์ 2 รัชกาล) เพื่อรำลึกถึงบุญของของท่านผู้นี้ที่ทำให้จุฬาร่ำรวยมาจนถึงทุกวันนี้
************
เรื่องเกี่ยวเนื่อง:

Born on the 14th of July:ป.พิบูลสงคราม

จอมพลป.พิบูลสงคราม ( 14 กรกฎาคม 2440 -11 มิถุนายน 2507)-สถานะของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังคงความคลุมเครือ และมีประเด็นให้ถกเถียงกันได้อีกมากว่าเขาเป็นนักชาตินิยม หรือเผด็จการ เป็นผู้ต่อต้านกษัตริย์ หรืออยากปกป้องระบอบกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ

คำ ผกา:พื้นที่ของจอมพลป พิบูลสงครามในประวัติศาสตร์การเมืองไทย 


สุนทรพจน์ จอมพล ป. พิบูลสงคราม เนื่องในโอกาสวันชาติ 24 มิถุนายน 2482  อ่านซ้ำโดย ดร.ณัฐพล ใจจริง