วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 04, 2556

ข่าวพระรายวัน:ยกที่ดินคลินิกพม่าพลัดถิ่นให้ตำรวจ
วันนี้ทราบข่าวร้ายว่าที่ดิน 2 แปลงซึ่งปัจจุบันทางคลินิกแม่ตาวของคุณหมอซินเทีย หม่อง เจ้าของรางวัลแม็กไซไซใช้ประโยชน์อยู่ ได้ถูกโอนกรรมสิทธิ์เป็นของนายตำรวจรายหนึ่งที่อำเภอฝางไปเสียแล้ว 

ที่ดินสองแปลงนี้บรรดาชาวอเมริกันผู้ใจบุญระดมทุนได้สองล้านกว่าบาทเมื่อสิบกว่าปีก่อน ซื้อให้กับคลินิกแม่ตาวเพื่อให้บริการด้านสุขภาพกับชาวพม่าบริเวณนั้น แต่เนื่องจากทางคลินิกไม่ได้เป็นนิติบุคคล คุณหมอซินเทียก็ไม่ได้มีสัญชาติไทย จึงได้ขอให้ทางมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์รับจดทะเบียนเป็นเจ้าของไปก่อน

แต่ล่าสุด เมื่อเช็คกับทางสำนักงานที่ดินแม่สอดจึงทราบว่ามีการโอนที่ดินทั้งสองแปลงจากมูลนิธิให้กับนายตำรวจคนหนึ่งซึ่งอยู่ที่อำเภอฝาง ตั้งแต่เดือนพ.ย.55 และเม.ย.56 ตามลำดับ การโอนที่ดินจากมูลนิธิให้เป็นของเอกชน ย่อมต้องใช้มติคณะกรรมการมูลนิธิ ผมได้สอบถามถามอ.ชัยพันธ์ ประภาสะวัต ที่เป็นรองประธานแล้ว อ.ชัยพันธ์บอกว่าไม่ทราบเรื่องการโอนที่ดินเลย ที่ผ่านมาก็ไม่ค่อยได้ติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิฯ แต่เมื่อต้นปีนี้ ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เอาหน้าสุดท้ายของรายงานประชุมประจำปีมาให้ลงนาม แต่ไม่ได้เอารายงานส่วนหน้าที่เป็นรายละเอียดต่าง ๆ มาให้ดู มีความเป็นไปได้ว่า มีการลักไก่ใช้มติกรรมการจากการประชุมครั้งนั้น (ซึ่งอ.ชัยพันธ์ ไม่ได้เข้าร่วม แต่ได้เซ็นชื่อรับรองไป) เพื่อดำเนินการโอนโฉนดที่ดินดังกล่าว

คณะกรรมการมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ประกอบด้วย ประธานมูลนิธิ พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ รองประธาน นายชัยพันธ์ ประภาสะวัต กรรมการ นายโสภณ ด้วงประเสริฐ และพระอีกสองรูป ทั้งหมด 5 รูป/ท่าน 


อยากตั้งคำถามว่าใครเป็นผู้อยู่เบื้องหลังดีลครั้งนี้ คุณมีหัวใจที่มีเลือดสีแดงหรือไม่ คุณเอาที่ดินที่จุดประสงค์เพื่อการกุศลไปโอนให้กับเอกชน จะเพื่อชดใช้หนี้สินส่วนตัวหรืออะไรก็ตามที คุณอาจได้เปรียบด้านข้อกฎหมายเพราะทางคลินิกแม่ตาวและหน่วยงานด้านพม่า เขาไม่ได้มีสถานภาพถูกต้องตามกฎหมายมากนัก เขาเสียเปรียบกว่าคุณ แต่สำหรับมนุษย์ที่เขาหลบหนีจากสงครามในบ้านเกิด หนีร้อนมาพึ่งเย็น แต่คุณยังแย่งที่ดินเขาไป ทำให้เขาเสียสิทธิในการรักษาพยาบาลตามหลักมนุษยธรรม 

คุณยังเป็นคนหรือเปล่า?

ปล. ขออภัยที่ต้อง tag ที่เป็น mutual friends ด้วยนะครับ เพราะผมถูกคนที่อยู่เบื้องหลังดีลนี้บล็อกมาแต่ไหนแต่ไรแล้ว ใครต้องการทราบเรื่องนี้ให้ติดต่ออ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ อ.ประมวล เพ็งจันทร์ อ.ชัชวาล ปุญปัน เป็นต้น เพราะล้วนแต่เป็นกรรมการชุดดั้งเดิมที่ก่อตั้งมูลนิธิเมตตาธรรมรักษ์ สุนี ไชยรส สุรพศ ทวีศักดิ์Darunee Paisanpanichkul Cholnapa Anukul Fei Nicha บารมี ไม่มีปัญหา Yaowalak Anuphan รสนา โตสิตระกูล Phra Paisal Visalo Napa Poonpun 
เเม่ตาวคลินิก หรือที่รู้จักกันในอีกชื่อหนึ่งว่าคลินิกหมอซินเธีย ตามชื่อของเเพทย์หญิงซินเธีย