วันเสาร์, กรกฎาคม 20, 2556

โปรดเกล้าฯพระองค์เจ้าศรีรัศมิ์เป็นพันเอกหญิง

ที่มา:ราชกิจจานุเบกษา 12 เมษายน 2555

รูปภาพ : สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเสด็จเป็นประธานพิธีเปิดศาลปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี (19 กรกฏาคม 2556)

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ ทรงเสด็จเป็นประธานพิธีเปิดศาลปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี (19 กรกฏาคม 2556)