วันอาทิตย์, กรกฎาคม 28, 2556

28กรกฎาคมวันพระราชสมภพ:ทรงพระเจริญ
รูปภาพ : http://goo.gl/CeujzT “๒๘ กรกฎาคม”วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ..ทรงพระเจริญ..

รูปภาพ

ติดตาม · 3 ชั่วโมงที่แล้ว 

ธ ทรงเป็นแบบอย่างสร้างเสาหลั
สายใยรักแห่งครอบครัวทั่วทิศา
เวียนบรรจบยี่สิบแปดกรกฎา
หกสิบเอ็ดพรรษาขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ
ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ
ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ
ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ
ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ
ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ
ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ
ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ
ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ ท░ร░ง░พ░ร░ะ░เ░จ░ริ░ญ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ มีพระนามเมื่อแรกประสูติว่า "สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรงสุบริบาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิริสมบูรณ์สวางควัฒน์ บรมขัตติยราชกุมาร เสด็จพระราชสมภพ เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17 นาฬิกา 45 นาที ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต