วันพฤหัสบดี, มีนาคม 08, 2555

เปิดสาส์นยิ่งลักษณ์ถึงภรรยาหม้ายนักข่าวญี่ปุ่น


นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวััตร ใช้โอกาสเดินทางเยือนญี่ปุ่น ส่งสาส์นแสดงความเสียใจต่อภรรยาหม้ายของนายฮิโรยูกิ มูราโมโต้ ช่างภาพสำนักข่าวรอยเตอร์ ชาวญี่ปุ่น ที่เสียชีวิตในประเทศไทยจากเหตุการณ์วิกฤตทางการเมืองปี 2553 เมื่อคืนวันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2553 มีรายละเอียดดังนี้

คุณนายมูราโมโต้ ที่นับถือ

ในนามของรัฐบาล และประชาชนชาวไทย ดิฉันขอแสดงความเสียใจและเศร้าใจอย่างสุดซึ้งต่อคุณ และลูกๆในความสูญเสียอันยิ่งใหญ่

ดิฉันอยากเรียนให้ทราบว่า รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยตระหนักถึงความสำคัญต่อกรณีสามีผู้ล่วงลับของคุณ และการสืบสวนสอบสวนตลอด 2 ปีที่ผ่านมามีความคืบหน้าตามลำดับ โดยเป็นไปอย่างยุติธรรมและโปร่งใสภายใต้หลักนิติธรรม อันจะนำมาซึ่งความยุติธรรมต่อคุณและครอบครัวของคุณ ซึ่งบรรดาผู้เกี่ยวข้องต่างตระหนักดี

กระนั้นก็ดี โปรดระลึกว่า รัฐบาลไทยเสียใจอย่างยิ่งต่อความสูญเสียของคุณ และคณะรัฐบาลตลอดจนผู้มีอำนาจเกี่ยวข้องมีความตระหนักดีในอัีนที่จะให้ความร่วมมือในทุกทางที่คุณร้องขอ

ขอแสดงความนับถือ

(ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
นายกรัฐมนตรี ราชอาณาจักรไทย

นายกฯยิ่งลักษณ์ไหว้ทักทายชาวญี่ปุ่นในศูนย์พักพิงชั่วคราวผู้ประสบภัยสึนามิระหว่างเดินทางเยือนญี่ปุ่น (ภาพAFP)