วันอาทิตย์, ตุลาคม 02, 2554

แพร่ผ่านfbอ้างหมอชัยชนบวชวันตาบัวละสังขาร


รายงานเพิ่มเติม-หลังจากก่อนหน้านี้มีผู้นำภาพถ่ายที่อ้างกันว่าอาจจะเป็นนายแพทย์ชัยชน โลว์เจริญกุล บวชเป็นพระภิกษุอยู่ในวัดแห่งหนึ่งทางภาคอีสานออกเผยแพร่ ตอนนี้มีการเผยกับทางเฟซบุ๊คเพิ่มเติมโดยอ้างว่า นายแพทย์ชัยชนได้ตัดสินใจบวชในวันเดียวกับที่หลวงตาพระมหาบัวมรณภาพ พร้อมกับเผยแพร่คำสอนของพระภิกษุชัยชนด้วย

โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์
2 ตุลาคม 2554

ก่อนหน้านี้ได้มีผู้นำภาพของพระภิกษุรูปหนึ่งออกเผยแพร่ (ดูลิ้งค์) อ้างว่าเป็นนายแพทย์ชัยชน โลว์เจริญกุล บวชเป็นพระภิกษุอยู่ ณ วัดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดแถวภาคอีสาน
โดยในภาพเป็นภาพขณะพระภิกษุที่อ้างกันว่า"อาจจะ"เป็นนายแพทย์ชัยชนกำลังออกบิณฑบาต โดยมีภาพหนึ่งกำลังรับนิมนต์จากหญิงชาวบ้านที่ตักบาตรด้วยข้าวเหนียว

ล่าสุดนี้มีการเผยแพร่ภาพดังกล่าวซ้ำอีกครั้งแพร่หลายทางเฟซบุ๊ค พร้อมอ้างรายงานเพิ่มเติมว่า พระนพ.ชัยชน ปัจจุบันท่านอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในภาคอีสาน ท่านละทางโลก วันที่หลวงตามหาบัวฯ ละสังขาร เพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ของหลวงตา หากวันใดวันหนึ่งจำเป็นและสมควรก็จะออกมาเป็นที่พึ่งแก่พวกเรา

โดยส่วนตัวเคารพรัก และอนุโมทนาในเส้นทางที่ท่านเลือกเป็นที่สุดค่ะ เจตนาของท่านนั้นไม่ต้องการเปิดเผย แต่คนที่ได้รับทราบการตัดสินใจครั้งนี้ของท่าน ย่อมซาบซึ้งใจ และอนุโมทนาสาธุการด้วยยิ่งนักนะคะ-ผู้ที่นำภาพดังกล่าวออกเผยแพร่ทางเฟซบุ๊คอ้าง

นอกจากนั้นมีการอ้างคำสอนของพระหมอชัยชนดังต่อไปนี้

การจองเวรเป็นเรื่องน่ากลัว ไม่ชอบใคร โกรธใคร เกลียดใคร อย่างเผลอไปแช่ง ไปก่อกรรมกับเขา เพราะจะผูกพันกันข้ามภพข้ามชาติ บางทีเราไม่ตั้งใจ คิดอกุศลนิดเดียว ก็กลายเป็นบ่วงผูกพัน กฎแห่งกรรมนี้ บางทีผูกกันเป็นร้อยๆ ปีก็มี กว่าจะอโหสิให้กันได้.. การวางตัวของผมคือ เสมอต้นเสมอปลายและ low profile ซึ่งหมายถึงเก็บตัว เจียมตน มักน้อย ถือสันโดษ พอใจ ไม่อวดอ้าง

ส่วน การวางใจ คือไม่มีตัวตน ซึ่งหมายความว่ามีสติ ไม่ฟู เมื่อได้รับสิ่งที่เป็นบวก อภัย และปล่อยวางเมื่อได้รับสิ่งที่เป็นลบ รวมทั้งพิจารณาว่า สิ่งที่ไม่ดีที่เราประสบ อาจเป็นกรรมเก่า แล้วอโหสิกรรมไป หากยังข้องกับโลก การสรรเสริญนินทา มีค่าเท่ากัน หากไม่ข้องกับโลก การสรรเสริญนินทา ไม่มีค่าเท่ากัน เพราะทุกอย่างไม่มีอะไรให้ยึด มีแต่จิตเท่านั้นที่จะต้องคอยรักษาให้บริสุทธิ์..

รูปภาพพระภิกษุดังกล่าวมีหน้าตาคล้ายกับรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยชน โลว์เจริญกุล หัวหน้าสาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หัวหน้าโครงการรักษาผู้ป่วยโรคลมชักครบวงจรในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

นายแพทย์ชัยชน ไม่ได้ปรากฎตัวทางสาธารณะมาช่วงระยะเวลานานพอสมควร จากที่คนไทยคุ้นเคยมาก่อนหน้านี้

อย่างไรก็ตามไทยอีนิวส์ไม่ขอยืนยันว่านี่เป็นภาพจริงของพระภิกษุชัยชนจริงหรือไม่ และหากใช่ก็ไม่มีข้อมูลอื่นใดว่าถ่ายไว้เมื่อใด และสถานที่ใด

อย่างไรก็ตามในลิ้งค์ที่มีผู้นำภาพ 2 ภาพนี้เผยแพร่ระบุไว้ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ในเวบไซต์กูเกิ้ล ในส่วนguru googleในหัวข้อเรื่อง รศ.ดร.นพ.ชัยชน โลว์เจริญกุล หายไปไหน

ส่วนการเผยแพร่ทางเฟซบุ๊คล่่าสุดนี้ ก็ยังต้องรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงกันต่อไป

ทั้งนี้นายแพทย์ชัยชนม์เคยให้สัมภาษณ์ว่า สนใจปฏิบัติธรรมมาก "ตอนช่วงปิดเทอมปี ๓ ผมก็เลยไปบวชอยู่ ๒๐ วัน ได้ความสงบบ้าง ตอนนั้นการปฏิบัติยังน้อย " นอกจากนั้นได้กล่าวว่า "เคยคิดจะบวช แต่พระอาจารย์ที่สอนผมท่านบอกว่ายังไม่ถึงเวลา คือ ท่านคงจะมีญาณรู้อนาคต ว่าเราจะต้องรับผิดชอบงานใหญ่อะไรบางอย่าง หรือยังมีภารกิจอะไรบางอย่างที่ต้องทำให้เรียบร้อย ถ้าบวชไป ใจอาจจะไม่สงบ "

ได้แต่อธิษฐานไว้ ถ้ามุ่งตรงต่อกระแสพระนิพพานได้ก็พอใจแล้ว เพราะรู้สึกเบื่อภพชาติมาก ถ้าเป็นชาติสุดท้ายได้ ก็คงจะดีมาก ...สำหรับผม ธรรมะเป็นลมหายใจ ถ้าขาดลมหายใจ เราอยู่ไม่ได้ฉันใด ขาดธรรมะ ชีวิตก็ดำรงอยู่ไม่ได้ฉันนั้น