วันศุกร์, ตุลาคม 14, 2554

รายงานสถานการณ์น้ำ 14 ต.ค. 54

ภาพน้ำท่วมจากสื่อต่างประเทศ รวบรวมโดย GO6