วันศุกร์, เมษายน 16, 2553

People channel ออกอากาศได้อีกครั้ง

หลังจากจอดำไป 2 วัน
ขณะนี้ เวทีราชประสงค์ ประกาศการปรับเครื่องรับสถานีประชาชน People Channel ใหม่ ดังนี้
C-band
Thaicom 5
Frequency 03520
Symbol rate 02960