วันพุธ, กุมภาพันธ์ 03, 2553

แถลงการณ์ นปช.แดงทั้งแผ่นดิน และกำหนดการ "ตบตีนต้านรัฐประหารทั้งแผ่นดิน" 4 ก.พ.2553

ทีมข่าว ไทยอีนิวส์
3 กุมภาพันธ์ 2553แถลงการณ์ นปช.-แดงทั้งแผ่นดิน

ตามที่ นปช.-แดงทั้งแผ่นดิน ซึ่งเป็นประชาชนผู้รักชาติ รักประชาธิปไตยและความยุติธรรมที่มีเครือข่ายขับเคลื่อนทั่วประเทศ ได้ชุมนุมกันที่หน้ากองบัญชาการกองทัพบก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2553 ตามแผน ‘ผูกมิตรทหารกล้า ต่อต้าน( ^o^ )อำมาตย์’ เพื่อป้องปรามการรัฐประหาร

และต่อมาได้มีการชุมนุมบริเวณหน้ากระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อทวงถามความคืบหน้าคดีที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ใช้เอกสารราชการอันเป็นเท็จ สมัครเข้ารับราชการ เพื่อกระตุ้นสำนึกในการใช้กฎหมายอย่างสุจริต เที่ยงธรรมและเสมอภาคนั้น

โดยแถลงการณ์ฉบับนี้ นปช.-แดงทั้งแผ่นดิน ขอแถลงให้ทราบว่า ในวันนี้ คนเสื้อแดงจะได้ชุมนุมกันอย่าง สงบ-สันติ-ปราศจากอาวุธ บริเวณหน้าค่ายทหารต่างๆ ทั่วประเทศ พร้อมกัน เพื่อประกาศเจตนารมณ์ความเป็นมิตรกับทหารที่แท้จริง ผู้ศรัทธาในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และปฏิบัติหน้าที่ตรงตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด

พร้อมกันนั้น ก็ประกาศต่อต้านทหารบางคน บางพวกที่แฝงตัวอยู่ในกองทัพแต่นิยมอำนาจเผด็จการ คอยฉกฉวยโอกาสใช้กำลังพล รวมทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ ยึดกุมอำนาจการปกครองประเทศด้วยวิถีทางที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ

ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา นับจากมีการรัฐประหารเมื่อ 19 กันยายน 2549 ประเทศไทยตกอยู่ในภาวะวิกฤติในทุกด้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจและสังคม เป็นเหตุให้ประชาชนทุกหมู่เหล่า ประสบความเดือดร้อน ยังไม่เห็นหนทางหลุดพ้นจากห้วงทุกข์ไปได้ เมื่อทหารก็เป็นประชาชนเช่นเดียวกัน ทหารจึงไม่อาจหลีกพ้นชะตากรรมเดียวกัน ดังที่ทหารกล้าทุกคนจะได้ประจักษ์อยู่แล้ว การจะปล่อยให้บ้านเมืองเดินไปตามยะถากรรม จึงไม่ใช่วิสัยของอารยชน

นปช.-แดงทั้งแผ่นดิน ขอยืนยันว่า แท้จริงทหารก็คือประชาชน อันประกอบด้วยผู้คนที่มี พ่อ-แม่-พี่และน้อง ที่อยู่ในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ซึ่งต่างก็มีความรักใคร่ผูกพันกันอย่างมีภราดรภาพ หากทหารมีระเบียบวินัยบังคับอยู่ บางครั้งการปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาโดยการขาดความไตร่ตรอง จึงทำให้ทหารกลายเป็นปฏิปักษ์กับญาติพี่น้องของตนเองโดยไม่รู้ตัว

นปช.-แดงทั้งแผ่นดิน ขอแจ้งให้ทราบว่า คำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น ที่ทหารต้องปฏิบัติ หากคำสั่งใดเป็นคำสั่งมิชอบด้วยกฎหมาย เหล่าทหารหาญหาจำเป็นต้องปฏิบัติไม่ เพราะหากปฏิบัติไปแล้ว ผู้ปฏิบัติต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง

การทำรัฐประหาร เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย ทำลายประเทศทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การต่อต้านการทำรัฐประหารเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมาย

ดังนั้น นปช.-แดงทั้งแผ่นดิน จึงขอเรียกร้องให้ทหารกล้าทั้งหลาย ปฏิเสธการทำรัฐประหารโดยเด็ดขาด และช่วยกันปกป้องประชาธิปไตยอย่างสุดชีวิต ตามที่รัฐธรรมนูญได้มีบทบัญญัติรับรองสิทธิของประชาชนข้อนี้ไว้อย่างชัดแจ้ง

หากเป็นไปได้ ก็ขอให้ปฏิเสธรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากเจตนารมณ์ที่แท้จริงของประชาชน หรือรัฐบาลสมุนรับใช้เผด็จการอีกด้วย เพราะรัฐบาลที่ว่านี้ ไม่อาจทำหน้าที่รักษากฎหมายให้ศักดิ์สิทธิ์เป็นมาตรฐานเดียว โดยใช้กฎหมายกับทุกคนอย่างเสมอภาค อันเป็นต้นธารของความสามัคคีและความสงบสุขในสังคมได้

นปช.-แดงทั้งแผ่นดิน ขอแสดงไมตรีจิตมิตรภาพมายังทหารกล้าทุกคน ขอให้ท่านจงมีจิตใจรักชาติ รักความเป็นธรรม รักประชาธิปไตยอย่างเข้มแข็ง เพื่อเราจะได้ร่วมมือกัน นำประเทศออกจากห้วงวิกฤตโดยเร็ว

นปช.-แดงทั้งแผ่นดิน
4 กุมภาพันธ์ 2553กำหนดการ "ตบตีนต้านรัฐประหารทั้งแผ่นดิน" 4 ก.พ.2553
(ขอบคุณ ข่าวจากคุณพระเสาร์แทรก เวบบอร์ดประชาไท)

ไล่ดูจาก sms หน้าจอพีเพิลชาแนล ได้มาคร่าวๆ ดังนี้ :

- พิษณุโลก 9.00 น.หน้าสถานีรถไป ก่อนเคลื่อนพลไปค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ บชร.3

- นครสวรรค์ 9.30 น. รวมพลหน้าค่ายจิรประวัติ

- เชียงราย 9.30 น. รวมพลหน้าค่ายเม็งรายฯ

- สระบุรี 8.00 น.รวมตัวตรงข้ามอาชีวะฯ ก่อนเคลื่อนพล

- ชลบุรี 9.00 น. รวมพลหน้าค่ายนวมินทร์ ร.21

- อ่างทอง 10.00 น. รวมพลหน้าศาลากลางจังหวัด

- อยุธยา 10.00 น.เจอกันที่ช่างแสง ต.หันตรา

- ภูเก็ต จะไปฐานทัพเรืออ่าวมะขาม ติดต่อคุณอ๋อย 081-3962977

- เพชรบุรี 9.00 น. พร้อมกันที่หน้าค่าย กองพันล่าง (ร.11 )ข้ามทางรถไฟ สอบถาม พรทิพย์ ปักษานนท์ 081-8575762

- เชียงใหม่ 10.00 น. ระดมพลแดงทุกกลุ่ม ทุกตำบล ทุกอำเภอ ทุกเครือข่ายสถานีวิทยุ หน้าค่ายกาวิละ